Przejdź do treści

Banery wysuwane

Wykaz czasopism naukowych

Data publikacji
pon., 07/10/2019 - 10:11
Grafika
Resort nauki opublikował nowy  wykaz punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji.
Wykaz czasopism i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, opublikowany przez MNiSW, liczy prawie 31 tysięcy pozycji. Niemal połowa to czasopisma humanistyczne. "Wykaz powstawał blisko rok w ścisłej współpracy ze środowiskiem akademickim i ekspertami. To drugi kluczowy wykaz - obok wykazu wydawnictw - na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej, wprowadzony przez reformę Gowina" - napisano na stronie Ministerstwa. Wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości. Takimi czołowymi bazami są np. Web of Science czy Scopus. Czasopismom naukowym i recenzowanym materiałom z konferencji międzynarodowych można było przyznać: 20, 40, 70, 100, 140 albo 200 punktów. O tym, ile przyznać punktów poszczególnym czasopismom, decydowało ok. 400 czołowych polskich naukowców, reprezentujących wszystkie dyscypliny. Czasopisma nieujęte w wykazie otrzymały punktację zryczałtowaną - 5 pkt.
Na liście znajdują się następujące czasopisma AGH:
"Opuscula Mathematica"
"Computer Science"
"Geology, Geophysics & Environment"
"Geomatics and Environmental Engineering"
"Journal of Casting & Materials Engineering"
"Studia Humanistyczne AGH"
"Decision Making in Manufacturing and Services"