Przejdź do treści

Banery wysuwane

Kolejne czasopismo AGH w bazie SCOPUS

Data publikacji
pon., 01/07/2019 - 10:10
Grafika

Miło nam poinformować, że kwartalnik naukowy "Geomatics and Environmental Engineering" został oceniony pozytywnie pod kątem możliwości włączenia do bazy Scopus.

Scopus jest interdyscyplinarną, tworzoną przez Elsevier bazą abstraktów i cytowań z czasopism i książek z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Aktualnie (wrzesień 2019) w bazie znajduje się ponad 70 milionów prac. Łącznie w bazie zindeksowanych zostało około 39 tysięcy czasopism pochodzących od ponad 5 tysięcy międzynarodowych wydawców. Wydawcy bazy są skoncentrowani na indeksowaniu danych z publikacji o wysokiej jakości. Czasopisma naukowe pretendujące do bazy są poddawane wnikliwej ocenie według kilkunastu jakościowych i ilościowych kryteriów. W pierwszym etapie ocenie podlega spełnienie tzw. minimalnych kryteriów kwalifikacyjnych (m.in. angielskojęzyczne tytuły i abstrakty, bibliografia, zasady etyki publikacji, regularność), a następnie - w razie ich spełnienia - następuje etap pełnej oceny merytorycznej prowadzonej przez niezależną radę Content and Selection and Advisory Board (m.in. ocena polityki czasopisma, stopnia jego umiędzynarodowieniajego, zawartości, wkładu naukowego w daną dziedzinę wiedzy, pozycji, standardów wydawniczych, regularności ukazywania się, dostępności on-line).

"Geomatics" jest trzecim po "Opusculi Mathematica" i "Computer Science" czasopismem naukowym AGH indeksowanym w Scopus-ie.