Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza seryjna okładka w pomarańczowy kolorze
Prognoza utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego

Product category
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-7464-689-5
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
168
Publication date
2014
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wstęp  11
2. Obudowa wyrobisk korytarzowych w kopalniach węgla kamiennego  17
2.1. Obudowa łukowa podporowa  19
2.2. Obudowa kotwowa  26
2.3. Obudowa sklepiona i powłokowa  28
2.4. Obudowa mieszana  29
2.5. Najczęściej stosowane schematy obudowy  33
2.6. Charakterystyka zawałów występujących w wyrobiskach kopalń węgla kamiennego  37
3. Charakterystyka wybranych metod określania współdziałania obudowy z górotworem  43
3.1. Metody oparte na mechanice ośrodków ciągłych  43
3.2. Obciążenie statyczne obudowy wyrobisk  53
3.3. Metody projektowania obudowy stosowane w kopalniach  53
3.4. Metody empiryczne oparte na wskaźnikach jakości górotworu  55
3.5. Metody numeryczne  57
3.6. Wybrane przykłady zastosowania metod numerycznych  60
4. Monitoring pracy obudowy  67
4.1. Charakterystyka wybranych właściwości górotworu  68
4.2. Propozycja wstępnej oceny górotworu w celu projektowania obudowy wyrobisk  75
4.3. Wyniki pomiarów kopalnianych  84
4.3.1. Zachowanie wyrobisk przy wartości wskaźnika nuw w zakresie 0,00÷1,00  90
4.3.2. Zachowanie wyrobisk przy wartości wskaźnika nuw w zakresie 1,01÷2,00  94
4.3.3. Zachowanie wyrobisk przy wartości wskaźnika nuw powyżej 2,00  103
4.4. Analiza wyników badań kopalnianych  116
5. Utrzymanie funkcjonalności wyrobisk korytarzowych  122
5.1. Czynniki wpływające na projektowanie i utrzymanie wyrobisk  127
5.2. Wskaźnik skuteczności projektowania i wskaźnik utrzymania funkcjonalności wyrobisk korytarzowych  132
5.3. Metoda modyfikowania nośności obudowy  139
5.4. Przykłady zastosowania wskaźników Nsp i Nuf oraz ich porównanie z wynikami badań kopalnianych  144
6. Podsumowanie i wnioski końcowe  156
Literatura  159

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl