Skip to main content

Banery wysuwane

AGH University Press

Address:

AGH University of Science and Technology Press, AGH-UST, 30 Mickiewicza Av., 30-059 Krakow

Address for corresspondence:
Krakow, 17 Reymonta Street, Student's Hostel Alfa, block 1

Contact:

phone: +48 12 617 32 28, +48 12 636 40 38
redakcja@wydawnictwoagh.pl, wydagh@agh.edu.pl


The AGH University of Science and Technology Press was established in early 50s. It publishes course books, academic textbooks, scientific periodicals and non-periodical dissertations and monographs. Nowadays, over 60 book titles and 14 scientific magazines are published annually.

Published titles are recognized on the specialist book market as having a high factual and editorial level. They are targeted at research workers, industrial specialist in various fields and AGH students.

AGH University of Science and Technology Press was awarded for high editorial level on the following book fairs:
 • Third National Academic Book Fair ATENA 1996 (R. Golański (ed.) Wybrane systemy i układy scalone
 • Fourth Wroclaw Scientific Book Fair 1998 (Z. Engel, J. Giergiel Mechanika. Statyka)
 • Fifth Wroclaw Scientific Book Fair 1999 (B. Jasińska Chemia ogólna)
 • Seventh National Academic Book Fair ATENA 2000 (J. Lis, R. Pampuch Spiekanie)
 • Seventh National Academic Book Fair ATENA 2000 (J. Giergiel Drgania mechaniczne)
 • Seventh Wroclaw Scientific Book Fair 2001 (M.R. Ogiela Podstawy kryptografii)
 • Eleventh National Academic Book Fair ATENA 2004 (B. Florkowska Wytrzymałość elektryczna gazowych układów wysokiego napięcia)
 • Thirteenth National Academic Book Fair ATENA 2006 (M. Handke Krystalochemia krzemianów)
 • Eleventh Book Fair in Krakow 2007 (Z. Fajklewicz Grawimetria stosowana)
 • First Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2007 (S. Piróg Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej)
 • Fourteenth Wroclaw Scientific Book Fair 2008 (Z. Fajklewicz Grawimetria stosowana)
 • Thirteenth Book Fair in Krakow 2009 (R. Tadeusiewicz Ed. Inżynieria biomedyczna)
 • Fourth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2010 (R. Tadeusiewicz (ed.), P. Augustyniak (ed.) Podstawy inżynierii biomedycznej)
 • Fourteenth Book Fair in Krakow 2010 (B. Florkowska Diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych urządzeń elektroenergetycznych)
 • Seventeenth Wroclaw Scientific Book Fair 2011 (A. Samek Bionika. Wiedza przyrodnicza dla inżynierów)
 • Fifth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2011 (J. Wacławik Wentylacja kopalń)
 • Fifteenth Book Fair in Krakow 2011 (B. Florkowska, J. Furgał, M. Szczerbiński, R. Włodek, P. Zydroń Materiały elektrotechniczne. Podstawy teoretyczne i zastosowania)
 • Eighteenth Wroclaw Scientific Book Fair 2012 (J. Pieczonka, A. Piestrzyński, I. Parańko Geologia wybranych złóż surowców mineralnych Ukrainy)
 • Sixteenth Book Fair in Krakow 2012 (M. Paluch "Mechanika budowli. Teoria i przykłady")
 • Sixth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2012 (S.J. Skrzypek, K. Przybyłowicz "Inżynieria metali i ich stopów")
 • Seventeenth Book Fair in Krakow 2013 (R. Pampuch "Wykłady o ceramice")
 • Eighth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2014 (Z. Hanzelka "Jakość dostawy energii elektrycznej. Zaburzenia wartości skutecznej napięcia")
 • Nineteenth Book Fair in Krakow 2015 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • Tenth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2016 (E. Greiner-Wronowa "Archeometria szkieł zabytkowych")
 • Tenth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2016 - TECHNICUS 2016 (J. Bromowicz, J. Magiera "Kamienie wczesnośredniowiecznych budowli Krakowa. Ich pochodzenie na tle geologii miasta")
 • Eleventh Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2017 - TECHNICUS 2017 (A. Samek "Kształcenie inżynierów. Historia - spostrzeżenia - popozycje")
 • Twelfth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2018 (S. Stryczek, A. Gonet, M. Rzyczniak "Projektowanie głębokich otworów wiertniczych")
 • Poznań Book Fair 2020 (T. Mikoś, A. Tajduś, A. Szumiński "Fascynujący świat zabytków podziemnych i naziemnych. Górnicy na ratunek najcenniejszych podziemi i miast")
 • Fourteenth Academic and Scientific Book Fair ACADEMIA 2021 (B. Florkowska, R. Włodek, M. Florkowski, M. Kuniewski "Wysokie napięcie w elektroenergetyce. Wybrane zagadnienia i obliczenia")
 •  24th International Book Fair in Krakow - GAUDEAMUS 2021 ("Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tomy I-III)
 • 6th International Competition "The Best Publications on Mountains" 2021  ("Geostrada Sudecka. Przewodnik geologiczny. Tomy I-III)
 • 24th International Book Fair in Krakow - GAUDEAMUS 2021 (A. Samek "Głowonogi - mięczaki niezwykłe")

Committees

 

Scientific Committee of AGH University of Science and Technology Press

prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń - Chairman
dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński
prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek
prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko

Opuscula Mathematica's Editorial Board

Editor-in-Chief: prof. dr hab. Petru Cojuhari

Assistant Editors:
dr Witold Majdak
dr Maria Malejki
dr Tomasz Zabawa

Copy Editor: Daragh McInerney

Computer Methods in Material Science's Editorial Board

Editor-in-Chief: prof. dr hab. inż. Łukasz Madej

Deputy Editor: prof. Junying Min

Assistant Editors:
dr inż. Konrad Perzyński
dr inż. Mateusz Sitko
dr Zeran Hou

Computer Science's Editorial Team

Editor-in-Chief: prof. dr hab. inż. Jacek Kitowski

Assistant Editors:
prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski
mgr inż. Radosław Łazarz

Co-editors:  
prof. dr hab. Andrzej Bielecki
dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki, prof. AGH
dr hab. inż. Piotr A. Kowalski, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Piotr Kulczycki
dr hab. Konrad Kułakowski, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiatr

Geology, Geophysics & Environment's Editorial Team

Editor-in-Chief: prof. dr hab. Anna Świerczewska

Deputy Editor-in-Chief and Managing Editor: dr hab. inż. Urszula Aleksander-Kwaterczak, prof. AGH

Associate Editors:
dr hab. inż. Tomasz Bajda, prof. AGH
dr hab. Dariusz Ciszewski, prof. AGH
dr inż. Maciej Dwornik
prof. dr hab. inż. Jadwiga Jarzyna
dr Agata Anna Jurkowska
dr hab. Ewa Kmiecik, prof. AGH
dr inż. Alicja Kochman
dr Agnieszka Konon
dr Szilvia Kövér
dr Silvia Králiková
dr hab. inż. Jakub Matusik, prof. AGH
dr Marek Matyjasik
dr inż. Bernadetta Pasierb
dr hab. inż. Henryk Sechman, prof. AGH
dr hab. inż. Anna Sowiżdżał, prof. AGH
prof. Franjo Sumanovac
dr inż. Marta Waliczek
dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska, prof. UŁ
dr Barbara Zahradníková

Associate Statistic Editor: dr hab. inż. Jacek Mucha, prof. AGH

Geomatics and Environmental Engineering's Editorial Board

Editor-in-Chief: dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. AGH

Managing Editors:
dr inż. Przemysław Kuras
dr inż. Wojciech Witkowski
dr inż. Zbigniew Kowalewski

Honorary Editor-in-Chief: prof. Marc A. Rosen

Geotourism/Geoturystyka's Editorial Team

Editor-in-Chief: dr inż. Michał Krobicki

Managing Editor: dr inż. Andrzej Gałaś

Associated Editors:
dr inż. Jan Barmuta
dr inż. Sławomir Bębenek
mgr Jolanta Iwańczuk
dr Justyna Kowal-Kasprzyk
dr inż. Krzysztof Miśkiewicz
dr hab. Paweł Różycki
mgr Elżbieta Słomka
dr inż. Renata Stadnik
dr Krzysztof Starzec
dr hab. inż. Ewa Paulina Szalińska van Overdijk, prof. AGH
dr Jacek Szmańda
dr hab. Anna Waśkowska, prof. AGH
dr inż. Anna Żurek

Journal of Casting & Materials Engineering's Editorial Team

Editor-in-Chief: dr hab. Beata Grabowska, prof. AGH

Vice-Editor-in-Chief: dr inż. Karolina Kaczmarska

Co-editors:
PhD Giuliano Angella
dr hab. inż. Artur Bobrowski, prof. AGH
Associate Professor Peter Futáš
dr inż. Daniel Gurgul
dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK

Journal of Geotechnology and Energy's Editorial Team

Editor-in-chief: Dariusz Knez

Co-editors:
Szymon Kuczyński
Małgorzata Maria Formela
Karol Dąbrowski
Katarzyna Chruszcz-Lipska
Rafał Matuła
Sławomir Wysocki

Editorial Board:
Danuta Bielewicz
Stanisław Dubiel
Andrzej Gonet
Maciej Kaliski
Stanisław Nagy
Stanisław Rychlicki
Jakub Siemek
Jerzy Stopa
Kazimierz Twardowski
Rafał Wiśniowski

Mining  - Informatics, Automation and Electrical Engineering's Editorial Team

Editor-in-Chief: Krzysztof Krauze, AGH University of Science and Technology, Kraków (Poland)

Vice-Editor-in-Chief: dr inż. Jacek Korski

Editorial Manager: dr inż. Kamil Mucha

Technical Editor: dr inż. Tomasz Wydro

Website Editor: dr inż. Marcin Nawrocki

Thematic Editors:
dr hab. inż. Jarosław Joostberens (automatyka i robotyka)
dr inż. Tomasz Siostrzonek (elektronika i energotechnika)
dr hab. inż. Tomasz Machniewicz, prof. AGH (inżynieria mechaniczna)
dr inż. Ryszard Klempka (informatyka techniczna)
dr hab. inż. Antoni Wojaczek, prof. PŚl (telekomunikacja)
dr hab. inż. Waldemar Korzeniowski, prof. AGH (inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka)
dr inż. Kazimierz Drozd (inżynieria materiałowa)
dr hab. inż. Patrycja Hąbek, prof. PŚl (nauki o zarządzaniu i jakości)

Studia Humanistyczne AGH/Contribution to Humanities' Editorial Team

Editor-in-Chief: dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH

Managing Editor: mgr Damian Gałuszka

Thematic Editor: 
dr Dorota Żuchowska-Skiba (nauki socjologiczne)
dr hab. Jowita Guja, prof. AGH (nauki o kulturze i religii)

Statistical Editor: dr hab. Tomasz Masłyk, prof. AGH

 Automatyka/Automatics' Editorial Team

Editor-in-Chief dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. nadzw.

Managing Editor: dr inż. Andrzej Tutaj

Decision Making in Manufacturing and Services' Editorial Team

Editor-in-Chief: prof. dr hab. inż. Tadeusz Sawik

Managing Editor: dr inż. Katarzyna Gdowska

Technical Editor: dr hab. inż. Marek Karkula, prof. AGH

Energetyka Rozproszona's Editorial Team

Editor-in-Chief: Sławomir Kopeć

Managing Editor: Katarzyna Faryj

Associate Editors:
Zbigniew Hanzelka
Marek Kisiel-Dorohinicki
Ryszard Sroka
Wojciech Suwała
Tomasz Szmuc

Managerial Economics' Editorial Team

Editor-in-Chief prof. dr hab. inż. Henryk Gurgul

Associate Editors:
prof. Stefan Schleicher
dr hab. inż. Joanna Duda, prof. AGH

Scientific Editor: dr Łukasz Lach

Technical Editor: dr Paweł Zając