Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Przepływ gazów w zrobach ścian zawałowych i ocena wpływu zmian ciśnienia barometrycznego na wydzielanie gazów do wyrobisk

Product category
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-66016-18-7
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
176
Publication date
2018
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wprowadzenie  11
1.1. Wstęp  11
1.2. Cel i zakres pracy  14
2. Dotychczasowe badania nad przepływem powietrza oraz rozkładem stężeń gazów w zrobach ścian zawałowych  15
3. Numeryczne wyznaczanie pola prędkości mieszaniny gazowej oraz pól stężeń składników tej mieszaniny w przestrzeni zrobów w kopalni węgla kamiennego  18
3.1. Wstęp  18
3.2. Porowatość i przepuszczalność obszaru zrobów  20
3.3. Numeryczne wyznaczenie pola prędkości i stężenia składników mieszaniny gazów w zrobach  24
3.4. Podstawy teoretyczne zagadnienia oraz ogólne sformułowanie modelu matematycznego  26
3.5. Szczegółowe rozpisanie równań modelu matematycznego  34
3.6. Opis stosowanej metody numerycznej  37
3.7. Wyznaczanie dyskretnych pól ciśnienia i stężeń składników mieszaniny gazowej  37
3.8. Określanie wartości stałych dobieralnych dotyczących przepływu powietrza wzdłuż chodnika  42
3.9. Przykład obliczeniowy  44
3.10. Podsumowanie  48
4. Wpływ zmian ciśnienia barometrycznego na wydzielanie metanu do wyrobisk  49
4.1. Kształtowanie się stężenia gazów w zrobach ścian zawałowych – analiza problematyki w literaturze  49
4.2. Zależność wydzielania metanu do wyrobisk od zmian ciśnienia barometrycznego  51
4.3. Ocena wpływu ciśnienia barometrycznego i wydobycia na wydzielanie metanu w ścianach z odmetanowaniem prowadzonym systemem na „U”  53
4.3.1. Ściana D-2 w pokładzie 412łg+łd i 412łg KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”  53
4.3.2. Ściana D-2 w pokładzie 410 KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”  72
4.3.3. Ściana F-3 w pokładzie 406/1 KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”  97
4.4. Ocena wpływu ciśnienia barometrycznego na wydzielanie metanu w ścianach z odmetanowaniem prowadzonym systemem na „U” z nadległym chodnikiem drenażowym  115
4.4.1. Charakterystyka ściany B-11 w pokładzie 348 KWK „Krupiński”  115
4.5. Ocena wyników badania wpływu ciśnienia barometrycznego i wydobycia na emisję metanu do ścian eksploatacyjnych  141
5. Wpływ wydzielania metanu z szybów wentylacyjnych kopalń węgla kamiennego na zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego  145
5.1. Wstęp  145
5.2. Źródła emisji metanu z kopalń węgla kamiennego  147
5.3. Źródła ujmowania metanu  151
5.4. Stan emisji metanu z kopalń węgla kamiennego  154
5.5. Emisja metanu z szybów wentylacyjnych kopalni zespolonej KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie”  155
6. Podsumowanie  161
Bibliografia  167

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl