Skip to main content

Banery wysuwane

Na granatowym tle zdjęcie przedstawiające rurociąg gazowy
Obliczanie sieci gazowych Tom 2
Przegląd programów komputerowych

Product category
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-7464-159-3
Format
B5
Binding
twarda
Number of pages
152
Publication date
2007
Edition
1
Contents

Wstęp vii

1. OBLICZENIA NUMERYCZNE SIECI 1
1.1. Wprowadzenie 1
1.2. Symulacje przepływów nieustalonych 3
1.3. Symulacje przepływów ustalonych 4

2. SIECI PRZESYŁOWE 7
2.1. Program SIMONE 7
2.1.1. Zastosowanie programu 7
2.1.2. Obsługa programu 9
2.1.2.1. Główne okno programu 9
2.1.2.2. Edytor topologii sieci 11
2.1.2.3. Definiowanie przebiegu symulacji 15
2.1.2.4. Stacje sprężania gazu 17
2.1.2.5. Graficzne przedstawienie wyników 19
2.1.2.6. Tabelaryczne przedstawienie wyników 22
2.1.3. Przykład 23
2.1.4. Zadania 25
2.2. Program Pipeline Studio 32
2.2.1. Zastosowanie programu 32
2.2.2. Obsługa programu 36
2.2.2.1. Informacje ogólne 36
2.2.2.2. Paski narzędzi 38
2.2.2.3. Wprowadzanie schematów sieci 40
2.2.2.4. Definiowanie symulacji 41
2.2.2.5. Przeglądanie wyników 41
2.2.2.6. Wykresy w stanie ustalonym 42
2.2.2.7. Wykresy w stanie nieustalonym 42
2.2.3. Przykład 44
2.2.4. Zadania 46

3. SIECI DYSTRYBUCYJNE 61
3.1. Program GazSC 61
3.1.1. Zastosowanie programu 61
3.1.2. Praca z programem 62
3.1.2.1. Podstawy teoretyczne obliczeń 62
3.1.3. Przeprowadzanie obliczeń 64
3.1.3.1. Uruchomienie programu GazSC 64
3.1.3.2. Tworzenie zbioru z danymi projektowanej sieci gazowej 65
3.1.3.3. Przebieg wprowadzania hirudina danych przy użyciu edytorów 66
3.1.3.4. Przeprowadzenie obliczeń 71
3.1.3.5. Prezentacja wyników obliczeń 72
3.1.3.6. Zakończenie pracy w programie GazSC 74
3.1.4. Nowe warunki rozbioru 74
3.1.5. Zmiany strumienia przepływu 74
3.2. Program GazSys 75
3.2.1. Zastosowanie programu 75
3.2.1.1. Charakterystyka baz danych 75
3.2.1.2. Bezpieczeństwo danych 76
3.2.1.3. Przetwarzanie informacji 76
3.2.1.4. Moduł symulacji statycznej 77
3.2.1.5. Badanie przepustowości sieci gazowej 78
3.2.2. Przeprowadzanie obliczeń w programie GazSys 79
3.2.2.1. Uruchomienie programu GazSys 79
3.2.2.2. Tworzenie zbioru z danymi projektowanej sieci gazowej 79
3.2.2.3. Tworzenie rysunku sieci 81
3.2.2.4. Kasowanie elementów 83
3.2.2.5. Wprowadzenie długości odcinków 84
3.2.2.6. Wprowadzenie średnicy odcinków 85
3.2.2.7. Wprowadzenie pozostałych wielkości dla odcinków oraz węzłów 87
3.2.2.8. Parametry węzła zasilającego 87
3.2.2.9. Badanie spójności projektowanej sieci 89
3.2.2.1.0. Przeprowadzenie obliczeń 90
3.2.2.1.1. Wyniki obliczeń 94
3.2.2.1.2. Zobrazowanie wyników obliczeń 95
3.2.2.1.3. Zakończenie pracy w programie GazSys 96
3.2.3. Procedura i wyniki obliczeń 96
3.2.4. Zadania 100
3.3. Program STANET 105
3.3.1. Zastosowanie programu 105
3.3.2. Obsługa programu 109
3.3.2.1. Menu główne programu STANET 110
3.3.2.2. Okna bazy danych 113
3.3.2.3. Wprowadzanie schematów sieci 114
3.3.2.4. Definiowanie i wykonywanie obliczeń symulacyjnych 116
3.3.2.5. Przedstawianie wyników obliczeń 117
3.3.3. Przykład 118
3.3.4. Zadania 120

4. PROGRAMY DODATKOWE 131
4.1. Program POMIARY 2001 131
4.1.1. Zastosowanie programu 131
4.1.2. Obsługa programu 132
4.1.3. Funkcje podstawowe 134
4.1.3.1. Obliczanie współczynnika ściśliwości metodą SGERG 134
4.1.3.2. Obliczanie strumienia objętości gazu metodą zwężkową 135
4.1.3.3. Obliczanie strumienia objętości gazu metodą objętościową 136
4.1.3.4. Obliczanie parametrów gazu 137
4.1.3.5. Dobór gazomierza turbinowego 138
4.1.3.6. Dobór gazomierza zwężkowego 138
4.1.3.7. Dobór gazomierza rotorowego 139
4.1.4. Funkcje dodatkowe 140
4.1.4.1. Zmiana warunków odniesienia 140
4.1.4.2. Obliczanie współczynnika ściśliwości metodą AGA 141
4.1.4.3. Obliczanie współczynnika ściśliwości metodą BBIGNIG 141
4.1.4.4. Obliczanie strumienia objętości gazu metodą zwężkową 142

Literatura 145
Skorowidz 149
 

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl