Skip to main content

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Metoda doboru konfiguracji układu zagęszczania pras walcowych do scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych

Product category
Nauki techniczne » Inżynieria mechaniczna i robotyka
ISBN
978-83-66016-19-4
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
152
Publication date
2018
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  9
Summary  11
Wykaz ważniejszych oznaczeń  13
1. Eksploracja problematyki zagospodarowania osadów ściekowych  19
2. Sformułowanie problemu badawczego  31
3. Ocena możliwości termicznej konwersji komunalnych osadów ściekowych  33
3.1. Problematyka wyboru materiału do badań  33
3.2. Badania fizyczno-chemiczne komunalnych osadów ściekowych  35
3.3. Analiza bilansu energetycznego  38
4. Scalanie komunalnych osadów ściekowych w prasie walcowej z zasilaniem grawitacyjnym  41
4.1. Opis uniwersalnej instalacji do badań procesu scalania materiałów drobnoziarnistych w prasie walcowej  41
4.2. Metodyka badań  45
4.3. Wyznaczanie charakterystyki zagęszczania mieszanek komunalnych osadów ściekowych  53
4.4. Wyniki badań brykietowania mieszanki komunalnych osadów ściekowych i odpadowego wapna palonego w prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania i zasilaniem grawitacyjnym  54
4.5. Wyniki badań scalania mieszanki komunalnych osadów ściekowych i odpadowego wapna palonego w prasie walcowej z gładkimi walcami i zasilaniem grawitacyjnym  61 
4.6. Wyniki badań brykietowania mieszanki komunalnych osadów ściekowych i odpadowego wapna palonego z węglem kamiennym w prasie walcowej z niesymetrycznym układem zagęszczania i zasilaniem grawitacyjnym  64
4.7. Brykietowanie mieszanek komunalnych osadów ściekowych w prasie laboratoryjnej o średnicy walców 1100 mm zasilanej grawitacyjnie  69
4.8. Ocena spalania brykietów uzyskanych z mieszanki komunalnych osadów ściekowych i odpadowego wapna palonego z węglem kamiennym  71
5. Brykietowanie komunalnych osadów ściekowych w prasie walcowej z zasilaczem ślimakowym  75
5.1. Cel badań  75
5.2. Metodyka badań  77
5.3. Wyniki badań  80
6. Praktyczne aspekty modelowania matematycznego procesu scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych w prasach walcowych  87
6.1. Modelowanie procesu scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych w prasach walcowych zasilanych grawitacyjnie  87
6.2. Badania zmienności tarcia zewnętrznego w procesie scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych  91
6.2.1. Cel badań  91
6.2.2. Opis stanowiska laboratoryjnego  92
6.2.3. Metodyka badań  93
6.2.4. Wyniki badań  94
6.3. Modelowanie procesu scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych w prasach walcowych z zasilaczem ślimakowym  100
6.3.1. Pasmowy model przepływu materiału drobnoziarnistego w zasilaczu ślimakowym  100
6.3.2. Model obciążenia elementu roboczego zasilacza ślimakowego  108
6.3.3. Wyznaczanie wartości kąta tarcia wewnętrznego i zewnętrznego mieszanek komunalnych osadów ściekowych przepływających przez zasilacz ślimakowy  111
6.3.4. Badania symulacyjne przepływu mieszanek komunalnych osadów ściekowych w zasilaczu ślimakowym  117 
7. Zastosowanie do celów projektowych wyników badań scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych  119
7.1. Procedura doboru przemysłowych pras walcowych do scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych  119
7.2. Praktyczne aspekty stosowania zasilania wymuszonego w przemysłowych prasach walcowych  124
7.3. Konstrukcje pras walcowych do scalania mieszanek komunalnych osadów ściekowych  128
Podsumowanie  138
Literatura  141

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl