Skip to main content

Banery wysuwane

zielona łąka z drzewami
Małe zbiorniki wodne w zachodniej części aglomeracji krakowskiej

Product category
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
Nauki techniczne » Inżynieria środowiska
Nauki techniczne » Ochrona środowiska
ISBN
978-83-7464-888-2
Publication type
monografia
Format
PDF na CD
Binding
twarda
Number of pages
192
Publication date
2017
Description

Praca jest ona adresowana do osób zajmujących się szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. Celem monografii była inwentaryzacja i przyrodnicza charakterystyka małych zbiorników wodnych w zachodniej części aglomeracji Krakowa oraz propozycja ochrony wybranych akwenów. Badaniami objęto ponad sto istniejących zbiorników. Teren badań obejmuje siedem zachodnich dzielnic miasta. Przedmiot badań stanowiły małe zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 1 hektara, jednak nie mniejszej niż 100 metrów kwadratowych, zarówno naturalne, jak i sztuczne, trwałe, okresowe i efemeryczne, o zróżnicowanej genezie i parametrach morfometrycznych. Wśród zinwentaryzowanych zbiorników znajdują się również sztuczne obiekty, takie jak stawy wiejskie i dworskie, nowo tworzone duże oczka ogrodowe, zbiorniki przeciwpożarowe czy zbiorniki powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych. Z przyrodniczego punktu widzenia niekiedy znacznie różnią się one od zbiorników naturalnych, mimo to jednak spełniają podobne funkcje ekologiczne. Przeprowadzona charakterystyka dotyczy zarówno samych zbiorników, jak i ich otoczenia rozumianego jako obszar fragmentu zlewni w bezpośrednim sąsiedztwie akwenu. Każdy badany zbiornik został zinwentaryzowany w terenie według szczegółowych kryteriów. Przyjęty został jednolity schemat dokumentacji obiektów w formie karty inwentaryzacyjnej uwzględniającej zebrane dane opisowe, dokumentację fotograficzną i kartograficzną. Niektóre spośród istniejących obiektów znajdują się na terenach prywatnych, przez co dostęp do nich jest utrudniony bądź niemożliwy. Do inwentaryzacji tych zbiorników zastosowano skrócony schemat opisu.

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl