Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza okładka seryjna na pomarańczowym tle
Zastosowanie wybranych metod eksploracji danych w systemie wspomagającym zarządzanie produkcją w kopalni węgla kamiennego

Author
Product category
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie w przemyśle
ISBN
978-83-7464-622-2
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
126
Publication date
2013
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  7
Summary  9
Wstęp  11
1. Studium literatury w zakresie wykorzystania systemów komputerowych w górnictwie  13
1.1. Numeryczny model złoża  13
1.2. Planowanie eksploatacji  19
1.3. Oddziaływanie na środowisko  20
1.4. Kompleksowe rozwiązania wspomagające zarządzanie  21
1.4.1. SZYK2  21
1.4.2. SAP ERP  25
1.5. Konkluzje  26
2. Cel i zakres pracy  27
3. Elementy nowoczesnego systemu komputerowego wspomagającego zarządzanie  29
3.1. Dane, informacja, wiedza  29
3.2. Organizowanie danych  33
3.2.1. Bazy danych  33
3.2.2. Hurtownie danych  36
3.3. Analiza danych  38
3.3.1. Raportowanie  38
3.3.2. Technologia OLAP  40
3.4. Systemy uczące się  41
3.4.1. Rozkłady prawdopodobieństwa  43
3.4.2. Drzewa decyzyjne i reguły wnioskowania  43
3.4.3. Logika i systemy rozmyte  49
4. Propozycje rozwiązań elementów systemu komputerowego prowadzących do pozyskiwania wiedzy  52
4.1. Realizacja struktury bazy oraz modułu akwizycji danych dla kopalni węgla kamiennego  52 
4.1.1. Koncepcja elastycznego systemu rejestracji danych  53
4.1.2. Charakter przechowywanych danych  53
4.1.3. Realizacja systemu rejestracji danych  55
4.1.4. Architektura systemu  56
4.1.5. Struktura proponowanej bazy danych  57
4.1.6. Interfejs użytkownika  62
4.2. Raportowanie i analiza danych  73
4.2.1. Raportowanie w projektowanym systemie  73
4.2.2. Macierz delt we wspomaganiu podejmowania decyzji  74
4.3. Wykorzystanie wybranych metod pozyskiwania wiedzy w zagadnieniach związanych z planowaniem produkcji górniczej  80
4.3.1. Propozycja wykorzystania metody DCT do badania zjawisk okresowych  80
Przykład liczbowy  82
4.3.2. Szacowanie postępu projektowanej ściany wydobywczej z wykorzystaniem procedur taksonomicznych  86
Przykład zastosowania metody  87
4.3.3. Wykorzystanie drzew decyzyjnych do pozyskiwania reguł wnioskowania  89
5. Wnioski końcowe  93
Literatura  95

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl