Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza seryjna okładka w pomarańczowy kolorze
Strukturalne przekształcenia globalnego sektora węgla kamiennego w kontekście kryteriów rozwoju zrównoważonego i trwałego

Product category
Nauki ekonomiczne » Ekonomia
ISBN
978-83-7464-529-4
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
208
Publication date
2012
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  9
Summary  11
Wstęp  13
1. Podstawy analizy restrukturyzacji światowego sektora węgla kamiennego  17
1.1. Ogólna teoria zasobów naturalnych 17
1.2. Teoria zasobów mineralnych w kontekście kryteriów rozwoju zrównoważonego i trwałego  18
1.3. Problematyka restrukturyzacji globalnego sektora węgla kamiennego w literaturze  21
1.3.1. United Nations Symposium on World Coal Prospects w Katowicach  21
1.3.2. Raport World Coal Study: Coal – Bridge to the Future  22
1.3.3. Publikacje związane z realizacją programu współpracy Japonii i Australii w zakresie gospodarki zasobami i surowcami mineralnymi  23
1.3.4. Inne publikacje dotyczące wpływu kryteriów rozwoju zrównoważonego i trwałego na koncepcję restrukturyzacji globalnego sektora węgla kamiennego 24
1.4. Ewolucja celów, uwarunkowań oraz czynników strukturalnych przekształceń światowego przemysłu węgla kamiennego i jego otoczenia biznesowego  29 1.5. Carbon Management  32
1.6. Środowiskowe uwarunkowania górniczego procesu pozyskiwania surowców mineralnych  33
1.7. Przestrzenny aspekt restrukturyzacji regionów górniczych  37
1.7.1. Regionotwórczy charakter górnictwa  37
1.7.2. Od założenia kopalni do projektowania regionów i sektorów górniczych  38
1.7.3. Cykl życia regionów górniczych  39
1.8. Ryzyko działalności górniczej, wynikające z zagrożeń naturalnych i technicznych  42
2. Zmiany w strukturze globalnego popytu na węgiel kamienny  45
2.1. Globalne uwarunkowania oraz dynamika wzrostu i rozwoju gospodarczego... 45
2.2. Wielkość zużycia energii pierwotnej w świecie i w wybranych państwach w latach 1980–2010  46 
2.3. Zużycie węgla w świecie i w wybranych państwach na tle zużycia innych pierwotnych nośników energii  49
2.4. Zastosowania węgla handlowego oraz sektorowo-branżowa struktura zużycia węgla kamiennego w świecie  52
2.4.1. Zastosowania węgla handlowego  52
2.4.2. Sektorowo-branżowa struktura zużycia węgla kamiennego w świecie.... 54
2.5. Wielkość i struktura rodzajowa zużycia węgla kamiennego w świecie w latach 1978–2010 oraz w wybranych państwach w 2010 roku   56
2.5.1. Struktura rodzajowa zużycia węgla kamiennego w świecie w latach 1978–2010  56
2.5.2. Struktura rodzajowa zużycia węgla kamiennego w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1980–2010  57
2.5.3. Zużycie węgla kamiennego w świecie oraz w wybranych państwach w 2010 roku  59
2.6. Zużycie węgla brunatnego w świecie oraz w wybranych państwach w 2010 roku  62
2.7. Państwa założycielskie ASEAN – nowy, regionalny ośrodek zużycia węgla  64
2.8. Wolumen i struktura zużycia końcowego węgla kamiennego w świecie i w wybranych państwach w latach 1980–2008  67
2.9. Procesy urbanizacji i industrializacji w świecie jako główne czynniki wzrostu globalnego popytu na energię, stal i cement  74
2.9.1. Liczba oraz struktura ludności w świecie w latach 1980–2010 oraz prognoza do 2030 roku  74
2.9.2. Procesy urbanizacji i industrializacji w Chińskiej Republice Ludowej oraz Indiach  75
2.10. Środowiskowe uwarunkowania użytkowania węgla kamiennego  79
2.10.1. Emisja dwutlenku węgla w procesie spalania węgla energetycznego  79
2.10.2. Technologie wychwytywania dwutlenku węgla z instalacji energetycznych  80
2.10.3. Efektywność czystych technologii użytkowania węgla z sekwestracją i bez sekwestracji dwutlenku węgla  81
2.10.4. Rozwój technologii użytkowania węgla w energetyce  83
2.10.5. Środowiskowe aspekty procesu koksowania węgla  85
2.11. Wpływ ekspansji przemysłu stalowego na globalny sektor węgla kamiennego  86
2.11.1. Produkcja stali w świecie w latach 1900–2010  86
2.11.2. Zrównoważony rozwój przemysłu stalowego  90
2.11.3. Cykl życia węgla stosowanego w technologii Pulverised Coal Injection  93
2.12. Przemysł cementowy w świecie – dynamiczny odbiorca węgla kamiennego  96
2.13. Prognozy zużycia węgla kamiennego  98
3. Strukturalne przekształcenia światowego sektora producentów węgla kamiennego  102
3.1. Cywilizacyjny wymiar górniczego procesu pozyskiwania surowców mineralnych  102 
3.2. Zasoby złóż węgla w świecie, w regionach oraz w wybranych państwach  106
3.2.1. Klasyfikacja zasobów złóż kopalin stałych i węglowodorów  106
3.2.2. Zasoby złóż węgla kamiennego w świecie i w wybranych państwach  108
3.2.3. Zasoby złóż węgla brunatnego w świecie i w wybranych państwach  113
3.3. Cykl życia węgla kamiennego w świecie w latach 1560–2010  117
3.4. Wielkość i rodzajowa struktura produkcji węgla kamiennego w świecie i w wybranych państwach w latach 1980–2010  119
3.4.1. Rodzajowa struktura produkcji węgla kamiennego w świecie w latach 1980–2010  119
3.4.2. Rodzajowa struktura produkcji węgla kamiennego w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1980–2010  120
3.4.3. Wielkość produkcji węgla kamiennego w wybranych państwach w 2010 roku  121
3.5. Struktura globalnego sektora producentów węgla kamiennego w roku 1980 oraz 2010  123
3.6. Wielkość produkcji węgla brunatnego w świecie i w wybranych państwach w 2010 roku  126
3.7. Sektor węgla kamiennego w Australii – światowy biegun wzrostu i konkurencyjności  128
3.7.1. Współpraca międzynarodowa czynnikiem rozwoju górnictwa węglowego w Australii  128
3.7.2. Produkcja węgla kamiennego w latach 1980–2010  128
3.8. Znaczenie rozwoju przemysłu węglowego w Indonezji dla równoważenia i trwałości sektora światowego  130
3.8.1. Środowiskowe i techniczne uwarunkowania gospodarki zasobami złóż kopalin w Indonezji  130
3.8.2. Firma PT Adaro Indonesia oraz marka Envirocoal – nowa jakość w globalnym sektorze węgla kamiennego oraz nowy wizerunek węgla w świecie  132
3.8.3. Strategia produktowa podstawą ekspansji producentów węgla kamiennego z Indonezji  133
3.9. Międzynarodowy biznes górniczy na przykładzie działalności koncernu Broken Hill Billiton  134
3.9.1. Proces umiędzynarodowienia działalności górniczej  134
3.9.2. Analiza działalności koncernu Broken Hill Billiton  136
3.10. Węgiel kamienny jako czynnik globalnego bezpieczeństwa energetycznego  141
3.11. Perspektywy produkcji węgla kamiennego w świecie  142
4. Międzynarodowy handel węglem kamiennym jako czynnik równoważenia i trwałości globalnego sektora węgla kamiennego  144
4.1. Międzynarodowe obroty całkowite oraz drogą morską węglem kamiennym ogółem, węglem energetycznym oraz węglem koksowym w latach 1985–2010  144
4.2. Eksportowa orientacja producentów węgla kamiennego  149
4.3. Importerzy węgla kamiennego  151
4.4. Eksporterzy węgla kamiennego  154
4.5. Udział producentów i użytkowników węgla kamiennego z Chińskiej Republiki Ludowej w rynkach międzynarodowych  158
4.6. Eksport węgla kamiennego z Australii  161
4.7. Eksport węgla kamiennego z Indonezji  167
4.8. Infrastruktura techniczna międzynarodowych obrotów węglem kamiennym  173
4.8.1. Infrastruktura techniczna eksporterów węgla kamiennego  173
4.8.2. Infrastruktura techniczna importerów węgla kamiennego  175
4.9. Ceny węgla kamiennego na rynkach międzynarodowych  176
Zakończenie  179
Literatura  188

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl