Skip to main content

Banery wysuwane

Na białym tle zdjęcie trzech kominów elektrowni, z których wydobywa się dym
Wprowadzenie do komputerowych obliczeń symulacji pracy systemów energetycznych w programie STEAG Ebsilon®Professional

Product category
Nauki techniczne » Energetyka
ISBN
978-83-66364-70-7
Publication type
podręcznik
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
158
Publication date
2020
Edition
1
Description

Książka ma na celu wprowadzenie czytelnika w tematykę modelowania komputerowego oraz przeprowadzania symulacji pracy systemów energetycznych z wykorzystaniem oprogramowania Ebsilon Professional firmy Steag. W publikacji znalazło się miejsce zarówno dla teorii, jak i praktycznych ćwiczeń z zakresu przeprowadzania symulacji pracy systemów energetycznych bazujących na technologiach parowych oraz gazowo-parowych. Podręcznik został opracowany z myślą o studentach studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich (m.in. takich dyscyplin jak inżynieria mechaniczna, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżyniera chemiczna), jak również pracowników jednostek naukowo-badawczych pragnących rozpocząć prace z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi i technik komputerowych do modelowania i symulacji pracy systemów energetycznych.

Contents

Streszczenie  5
1. Wprowadzenie  7
Literatura  8
2. Program Ebsilon®Professional  10
2.1. Komponenty  10
2.2. Połączenia komponentów  11
2.3. Definiowanie danych wejściowych  16
2.2. Moduły wspomagajace pracę w programie Ebsilon®Professional  19
Literatura  24
3. Elektrownie i elektrociepłownie parowe  25
3.1. Wprowadzenie teoretyczne  25
3.1.1. Analiza obiegu siłowni parowej  25
3.1.2. Analiza pracy kotła parowego na paliwo stałe  31
3.2. Ćwiczenia praktyczne  38
Ćwiczenie 1. Model kondensacyjnej siłowni parowej  38
Ćwiczenie 2. Model kondensacyjnej siłowni parowej z przegrzewem wtórnym  49
Ćwiczenie 3. Model elektrociepłowni upustowo-kondensacyjnej  56
Ćwiczenie 4. Model bloku elektrociepłowni z turbiną przeciwprężną  62
Ćwiczenie 5. Model bloku elektrowni na parametry nadkrytyczne  72
Ćwiczenie 6. Model kotła pyłowego  80
Literatura  93
4. Elektrownie i elektrociepłownie gazowo-parowe  94
4.1. Wprowadzenie teoretyczne  94
4.1.1. Obieg porównawczy elektrowni gazowej  95
4.1.2. Wskaźniki i parametry sprawnościowe wykorzystywane do oceny pracy elektrowni gazowej  97
4.2. Ćwiczenia praktyczne  99
Ćwiczenie 1. Model turbiny gazowej  99
Ćwiczenie 2. Zaawansowany model turbiny gazowej – wykorzystanie bilbioteki OEM-GTLib  106
Ćwiczenie 3. Model elektrowni gazowej  114
Ćwiczenie 4. Model elektrowni gazowo-parowej  125
Ćwiczenie 5. Model elektrociepłowni gazowo-parowej 135
Literatura  145
5. Rozwiązania inżynierskie i systemy informatyczne wykorzystujące program STEAG Ebsilon®Professional  146
5.1. SR::EPOS – zarządzanie sprawnością i optymalizacja  146
5.2. SR::SPC – analityka predyktywna  147
5.3. SR::SPC ML – predykcja machine learning  147
5.4. SR::BCM – optymalizacja zdmuchiwaczy  148
5.5. SR::Validate  148
5.6. SR::SPM – monitoring rurociągów pary świeżej  149
Literatura  149
6. Podsumowanie  151
Literatura  153

Contents
Price
20.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl