Skip to main content

Banery wysuwane

Abstrakcyjna grafika w niebiesko-szarym kolorze
Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu w budynkach

Author
Product category
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
Special categories
przecena
ISBN
978-83-66016-12-5
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
324
Publication date
2018
Edition
2
Description

W książce omówiono działanie i współpracę najważniejszych podsystemów ratowania życia i zdrowia ludzi, a także głównych podsystemów komfortu. Pokazane zostały podstawowe struktury systemów sterowania, które są wykorzystywane w budynkach. Zwrócono również uwagę na wprowadzanie w sterowaniu najnowszych rozwiązań wykorzystujących funkcje rozmyte, sieci neuronowe czy regulatory samouczące. Rozwiązania te wprowadzane są po to, aby w niedalekiej przyszłości budynek sam realizował swoje funkcje sterujące, spełniał oczekiwania użytkowników i reagował na wszelkie zmiany w swoim środowisku wewnętrznym oraz w otoczeniu.

Książka przeznaczona jest dla projektantów zintegrowanych systemów bezpieczeństwa i komfortu, a także dla architektów, projektantów obiektów i inżynierów automatycznych systemów sterowania. Książkę można polecić szczególnie inżynierom FM (Facility Management), czyli dziedziny poświęconej zarządzaniu działaniami sprzyjającymi komfortowi, wysokiej sprawności technicznej, funkcjonalnej, ekonomicznej i organizacyjnej, a także bezpieczeństwu nowoczesnych budynków.

Contents

Zestawienie najczęściej stosowanych skrótów 9

1. Wstęp 11

2. Wprowadzenie w problematykę bezpieczeństwa 17
2.1. System środowisko–człowiek–technika 18
2.2. Podstawowe właściwości i cechy systemów 19
2.3. Niezawodność systemów 20
2.4. Podstawowe miary bezpieczeństwa systemów 23
2.5. Bezpieczeństwo budynku jako systemu technicznego 26

3. Bezpieczeństwo budynku 37
3.1. Polityka bezpieczeństwa 37
3.2. Zarządzanie ryzykiem 40
3.3. Skuteczność zarządzania polityką bezpieczeństwa 50
3.3.1. Monitorowanie realizacji polityki bezpieczeństwa 50
3.3.2. Straty ekonomiczne ponoszone na skutek materializacji zagrożeń 52
3.3.3. Audyt bezpieczeństwa 52
3.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa budynku 58
3.5. Zarządzanie bezpieczeństwem budynku 61

4. Komfort budynku 73
4.1. Parametry komfortu budynku 73
4.2. Syndrom chorego budynku 75
4.3. Metody zarządzania komfortem fizycznym budynku 77
4.4. Przyszłościowe wymagania wobec komfortu w domu jednorodzinnym 83
4.5. Przykład systemu sterowania parametrami komfortu w domu jednorodzinnym 86

5. Sterowanie bezpieczeństwem i komfortem w budynkach 95
5.1. Struktury systemów sterowania w budynku 95
5.2. Komercyjne (zamknięte) lub otwarte systemy sterowania 110
5.2.1. Struktura sterowania 113
5.2.2. Poziomy administracji i zarządzania informacją 114
5.2.3. Systemy techniczne – poziomy automatyzacji i wykonawczy 115
5.2.4. Systemy bezpieczeństwa – poziomy automatyzacji i wykonawczy 116
5.2.5. Wybrane otwarte systemy sterowania 116
5.2.6. Podsumowanie 119
5.3. Zintegrowane systemy sterowania 120
5.3.1. Przykład systemu integrującego 125

6. Systemy zapewniania bezpieczeństwa ludzi w budynkach 133
6.1. Bezpieczeństwo pożarowe budynków 133
6.2. System sygnalizacji pożarowej SSP 145
6.2.1. Pożar i możliwości jego detekcji 145
6.2.2. Czujki dymu 150
6.2.3. Czujki płomieni 154
6.2.4. Czujki temperatury 156
6.2.5. Ręczne ostrzegacze pożarowe 158
6.2.6. Izolatory zwarć 159
6.2.7. Centrala alarmowa systemu SSP 161
6.2.8. Współpraca SSP z systemami bezpieczeństwa pożarowego budynku 166
6.2.9. Zalecenia ochrony przeciwpożarowej dla zarządcy budynku 173
6.3. Systemy gaszenia pożarów 177
6.3.1. Wymagania ogólne stawiane systemom automatycznego gaszenia 177
6.3.2. Systemy gaszenia wodą 178
6.3.3. System tryskaczowy 180
6.3.4. System zraszaczy 182
6.3.5. Niskociśnieniowe systemy gaszenia mgłą wodną Fog 184
6.3.6. Systemy gaszenia ditlenkiem węgla (CO2) 187
6.3.7. Systemy gaszenia gazami inercyjnymi 188
6.3.8. Systemy gaszenia gazem FM-200 189
6.3.9. Systemy gaszenia gazami pomieszczeń specjalnych 189
6.3.10. Gaszenie pożarów w obiektach budowlanych wysokociśnieniową mgłą wodną 192
6.3.11. Praktyczne zastosowanie mgłowego systemu wysokociśnieniowego gaszenia pożaru na Kasprowym Wierchu 195
6.4. Systemy usuwania dymu i ciepła 196
6.4.1. Grawitacyjne systemy odprowadzania dymu i ciepła 198
6.4.2. Ciśnieniowe systemy odprowadzania dymu i ciepła 205
6.5. Systemy wspierające ewakuację ludzi z budynku 211
6.5.1. Dźwiękowy system ostrzegawczy 212
6.5.2. Systemy oświetlenia awaryjnego 221

7. Systemy zapewniania komfortu w budynkach 243
7.1. Wprowadzenie 243
7.2. Podsystem ogrzewania 245
7.3. Podsystem chłodzenia 248
7.4. Podsystem wentylacji 249
7.5. Podsystem klimatyzacji 252
7.6. Wykorzystanie logiki rozmytej do sterowania podsystemem klimatyzacji 262
7.7. Wykorzystanie regulatorów samouczących di sterowania ogrzewaniem 266
7.8. Podsystem oświetlenia 269
7.8.1. Żarowe źródła światła 271
7.8.2. Świetlówki jako źródła światła 273
7.8.3. Sodowe i rtęciowe źródła światła 274
7.8.4. Diody LED jako źródła światła 275
7.8.5. Podstawowe wymagania dotyczące systemów oświetlenia 277
7.8.6. Projektowanie systemów oświetlenia 281
7.8.7. Sterowanie oświetleniem 283

8. Nowoczesne budynki 289
8.1. Budynki inteligentne 292
8.1.1. Budynki użyteczności publicznej 299
8.1.2. Rezydencje – inteligentne domy 304
8.2. Budynki przyjazne ekologicznie 307

Zakończenie 313

Literatura 315

Price
15.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl