Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza okładka na fioletowym tle
Rynki, sektory i modele biznesowe w dobie globalizacji

Author
redaktor naukowy
redaktor naukowy
Product category
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66727-16-8
e-ISBN
978-83-66727-17-5
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
144
Publication date
2021
Description

Globalizacja, rozumiana jako proces zmian społecznych i gospodarczych, zachodzących w wyniku integracji rynków, rozwoju handlu międzynarodowego i swobody przepływu kapitałów, tworzy nowe warunki działania dla współczesnych przedsiębiorstw. Pod wpływem globalizacji powstają koncepcje nowych modeli biznesowych, wypierając tradycyjne podejścia oparte na prostej konkurencji kosztowej. Monografia jest próbą opisu wpływu otoczenia współczesnego przedsiębiorstwa na jego strategię oraz wybór celów działania i środków ich realizacji. Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej, zatytułowanej "Globalne determinanty zmian we współczesnym zarządzaniu", autorzy przedstawiają analizy wpływu czynników związanych z procesami globalizacyjnymi na projektowanie i wdrażanie strategii firm. Dotyczy to zmian zarządzania strategicznego informacjami na przykładzie firm francuskich, globalnych uwarunkowań bezpieczeństwa energetycznego, kształtowanych przez dostępność energii jądrowej i rynki ropy naftowej, ale również zarządzania społecznie odpowiedzialnego w obszarze energetyki. Procesy globalizacyjne oddziałują również na integrację usług biznesowych, widoczną w postaci rozwoju centrów usług wspólnych. Część druga pod tytułem "Wpływ czynników finansowych i niefinansowych na współczesne rynki i organizacje" zawiera analizę wpływu informacji niefinansowych i zmiennych o charakterze jakościowym na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Zagadnienia opisywane w tej części dotyczą percepcji roli informacji niefinansowych, wpływu zmian w standardach rachunkowości na wyceny aktywów publikowane w sprawozdaniach finansowych banków, historycznych badań poświęconych industrializacji i ich współczesnego znaczenia, analizy zmian na rynku pracy w Polsce oraz innowacyjnych kierunków rozwoju firm, takich jak startupy. Problemy te w większości przypadków związane są z uwzględnieniem informacji o charakterze niefinansowym, których rola, jeszcze mało widoczna w opracowaniach z końca XX wieku, obecnie musi być uznana za jedną z kluczowych dla dobrego zarządzania, zapewniającego bezpieczeństwo strategiczne firmy.

Contents

Przedmowa 5

Część I Globalne determinanty zmian we współczesnym zarządzaniu 7

Łukasz Wacławik
Wpływ globalizacji na zarządzanie strategiczne informacjami w przedsiębiorstwach francuskich 9

Aleksander Iwaszczuk, Paweł Jastrzębski, Jarosław Baran
Analiza czynników wpływu na globalny rynek ropy naftowej 21

Marek Michalski
Rozwój energetyki jądrowej w warunkach globalizacji 39

Karolina Ryś
Rozwój usług dla biznesu świadczonych w centrach BPO/SSC w Polsce 51

Janusz Czajkowski, Ewa Beck-Krala
Społeczna odpowiedzialność biznesu w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem energetycznym – analiza przypadku 61

Piotr Górski
Społeczne aspekty industrializacji w badaniach prowadzonych w kręgu Kazimierza Dobrowolskiego  77

Część II Wpływ czynników finansowych i niefinansowych na współczesne rynki i organizacje 87

Bogusława Bek-Gaik, Marlena Pabian
Przydatność sprawozdawczości niefinansowej w ocenie działalności organizacji 89

Małgorzata Białas
Wpływ MSSF 9 na klasyfikację i wycenę instrumentów finansowych w sprawozdaniach finansowych banków 101

Dawid Giemza
Generacja NEET na rynku pracy w Polsce – ujęcie regionalne 113

Mateusz Codogni
Struktury organizacyjne startupów a modele organizacyjnego uczenia się 125

Maciej Sabal
Perspektywy wsparcia startupów w latach 2021–2027 135

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl