Skip to main content

Banery wysuwane

okładka z geometrycznymi falami wykresów na fioletowo-niebieskim tle
Programowanie, algorytmy numeryczne i modelowanie w Matlabie

Product category
nauki techniczne » automatyka i robotyka
ISBN
978-83-7464-926-1
Publication type
podręcznik
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
390
Publication date
2017
Description

Pierwszy jak dotąd podręcznik do nauki analizy numerycznej, rozumianej jako synergia programowania, znajomości algorytmów numerycznych i specjalizowanych środowisk programistycznych. Przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów pierwszych lat studiów nieinformatycznych.
Praca prezentuje wybrane zagadnienia na temat podstaw programowania, metod numerycznych oraz modelowania. Zapoznaje czytelnika z charakterystycznym dla techniki komputerowej sposobem podejścia do rozwiązywania problemów, czyli: sformułowanie problemu do rozwiązania, ustalenie metody rozwiązania (opracowanie szczegółowego algorytmu obliczeń), napisanie programu oraz uruchomienie tego programu i weryfikacja poprawności jego działania.
Przykłady zostały napisane w środowisku Matlaba w sposób uniwersalny, tak by można z nich było korzystać przy zastosowaniu również innych języków programowania. Wartością jest zamieszczenie zależności analitycznych opisujących omawiane operacje matematyczne (z wyprowadzeniami) oraz licznych przykładów wraz z przejrzystymi schematami blokowymi ilustrującymi sekwencje wykonywanych operacji i przykładami implementacji (kodami) w Matlabie. To właśnie te cechy decydują o wartości dydaktycznej podręcznika.
Ze względu na szeroki zakres tematyczny, bardzo staranny i syntetyczny sposób prezentowania zagadnień oraz liczne przykłady zastosowań praktycznych omawianych metod praca może być nie tylko przyjaznym podręcznikiem akademickim, ale także poradnikiem pomocnym w rozwiązywaniu zagadnień naukowo-inżynierskich.
(na podst. recenzji dr hab. inż. Joanny Iwaniec i dra hab. inż. Łukasza Miki)

Contents

1. Wstęp  7
2. Algorytmy i schematy blokowe  9
3. Podstawy użytkowania Matlaba  14
4. Podstawowe operacje matematyczne  33
5. Instrukcje warunkowe  39
6. Instrukcja wyboru  50
7. Pętle  54
7.1. Pętla for  54
7.2. Pętla while  63
8. Funkcje  72
9. Rekurencja  86
10. Sortowanie  92
10.1. Sortowanie bąbelkowe  92
10.2. Sortowanie przez wstawienie  99
10.3. Sortowanie metodą quicksort  102
11. Podstawowe operacje macierzowe  112
12. Operacje na plikach  125
13. Przekształcenia geometryczne 2D  136
13.1. Translacja  136
13.2. Rotacja  138
13.3. Skalowanie i jednokładność  142
13.4. Ścinanie  146
13.5. Powinowactwo prostokątne i odbicie  148
13.6. Współrzędne jednorodne  151
14. Eliminacja Gaussa  157 
14.1. Rozwiązywanie układu równań liniowych 157 
14.2. Wyznacznik macierzy  169
14.3. Rozkład LU  172
14.4. Odwracanie macierzy  175
15. Równania nieliniowe  187
15.1. Wprowadzenie  187
15.2. Równanie nieliniowe  188
15.2.1. Metoda połowienia  190
15.2.2. Metoda stycznych  195
15.2.3. Metoda kolejnych przybliżeń  201
15.2.4. Metoda siecznych  206
15.3. Układ równań nieliniowych  211
16. Interpolacja i aproksymacja  221
16.1. Interpolacja  221
16.2. Aproksymacja  236
17. Statystyka danych pomiarowych  250
18. Numeryczne całkowanie równań różniczkowych zwyczajnych  261
18.1. Metody jednokrokowe  265
18.1.1. Metoda Eulera  265
18.1.2. Metody Rungego–Kutty  277
18.2. Metody wielokrokowe  284
18.2.1. Metody Adamsa–Bashfortha  285
18.2.2. Metody Adamsa–Moultona  290
18.2.3. Metody Geara  298
18.3. Metody zmiennokrokowe  305
18.4. Podsumowanie  310
19. Minimalizacja  316
19.1. Metoda Hooke’a–Jeevesa  316
19.2. Optymalizacja parametryczna  322
20. Modelowanie  331
20.1. Modele układów dynamicznych  331
20.2. Modele równań różniczkowych i ich przekształcanie  333
20.3. Modelowanie układów liniowych  340
20.4. Modelowanie układów nieliniowych  351
21. Projektowanie sterowania – przykład  356
22. Harmoniczne – projektowanie grupy filtrów  368
22.1. Rozkład Fouriera  368
22.2. Projektowanie grupy filtrów prostych  375
Literatura  389

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl