Skip to main content

Banery wysuwane

okładka
Metan - paliwo gazowe do pojazdów
Technologia CNG

Product category
nauki ekonomiczne » zarządzanie ochroną środowiska
ISBN
978-83-7464-919-3
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
88
Publication date
2017
Description

Monografia porusza zagadnienia związane z wykorzystaniem alternatywnych paliw do silników pojazdów spalinowych na przykładzie sprężonego gazu ziemnego CNG. Stosowanie silników na CNG w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia emisji substancji szkodliwych. W pracy przedstawiono techniczne problemy stosowania paliwa gazowego, przytoczono wymagania normatywne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania gazu ziemnego jako paliwa w pojazdach i prawidłowego zaprojektowania stacji tankowania CNG, jak również doświadczenia innych krajów we wdrażaniu projektów dotyczących wykorzystania CNG w samochodach. Przede wszystkim jednak w monografii zaprezentowano autorski model umożliwiający obliczenia dla wybranej opcji inwestycyjnej - począwszy od zakupu pojazdów na gaz ziemny, przez zakup stacji sprężania gazu, na eksploatacji floty pojazdów na CNG kończąc. Za pomocą tego modelu dokonano przykładowej analizy ekonomicznej inwestycji.

Do monografii jest dołączona płyta z modelem finansowym, dzięki której czytelnik ma możliwość przeprowadzenia interesujących go obliczeń.

Contents

Wykaz wybranych akronimów  5
Wprowadzenie  7
1. Metan jako paliwo do pojazdów  11
1.1. Czynniki oraz dynamika wzrostu rynku NGV  11
1.2. Podstawowe własności fizyczno-chemiczne gazu ziemnego  15
1.3. Wydobycie i zasoby gazu ziemnego i ropy naftowej  19
2. Jednostki napędowe w pojazdach NGV  20
2.1. Silniki o zapłonie iskrowym  20
2.2. Silniki o zapłonie samoczynnym  22
2.3. Napędy hybrydowe  25
3. Tankowanie pojazdów gazem ziemnym  26
3.1. Urządzenia do tankowania i stacje tankowania CNG  26
3.2. Stacje tankowania CNG  28
3.3. Stacje tankowania LCNG  36
3.4. Stacje tankowania LNG  37
4. Ekologiczne aspekty stosowania gazu ziemnego jako paliwa  38
4.1. Emisja spalin  38
4.2. Emisja hałasu  41
4.3. Dyrektywy i rozporządzenia unijne dotyczące emisji gazów cieplarnianych  42
5. Prawne aspekty stosowania gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów  45
5.1. Normy jakości gazu ziemnego i biometanu  45
5.2. Bezpieczeństwo użytkowania pojazdów NGV – wymagania normatywne  46
5.3. Bezpieczeństwo tankowania pojazdów gazem ziemnym CNG  47 
6. Model finansowy  55
7. Doświadczenia innych krajów we wdrażaniu projektów NGV  74
Podsumowanie  81
Bibliografia  85

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl