Skip to main content

Banery wysuwane

Okładka w beżowo-turkusowej kolorystyce
Komputerowo wspomagane badania właściwości mechanicznych stali w stanie półciekłym

Product category
nauki techniczne » inżynieria materiałowa
nauki techniczne » metalurgia
ISBN
978-83-7464-531-7
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
twarda
Number of pages
138
Publication date
2012
Edition
1
Description

Książka podzielona została na kilka rozdziałów, z których każdy poświęcony jest odrębnym zagadnieniom związanym z fizyczną i komputerową symulacją procesów odkształcania stali w stanie półciekłym. Na początku przedstawiony został problem symulacji fizycznej oraz opis symulatora Gleeble 3800, na którym przeprowadzane były doświadczenia. Obszerny fragment dotyczy niestandardowej metodyki prowadzenia badań doświadczalnych, związanych zarówno z wyznaczaniem krzywych płynięcia stali półciekłej, jak i charakterystycznych temperatur decydujących o możliwości jej odkształcania. Czytelnik jest stopniowo wprowadzany w poszczególne tematy związane z utworzeniem hybrydowego modelu matematycznego procesu i jego modeli cząstkowych związanych z analizą pola temperatury, stanu mechanicznego stali oraz modelu zmian jej gęstości. Zaprezentowane zostały teoretyczne podstawy matematycznej analizy procesu, w tym równania opisujące podstawowe zjawiska fizyczne mu towarzyszące. Końcowe rozdziały książki poświęcone zostały integracji opisanych metod w sprawny system analizy właściwości stali odkształcanej w stanie półciekłym.

Contents

Wprowadzenie  5
1. Nowoczesna baza do symulacji fizycznej procesów wytwarzania i przetwarzania metali i stopów  9
1.1. Fizyczna symulacja procesów  9
1.2. Symulacja fizyczna procesów ciągłego odlewania i procesów obróbki cieplno-plastycznej  10
1.3. Ciągłe odlewanie stali  12
1.3.1. Plastyczność stali w procesie ciągłego odlewania  12
1.3.2. Wyznaczenie podatności stali na pękanie  13
1.3.3. Symulacja fizyczna procesu COS  15
1.4. Właściwości mechaniczne materiałów w procesach obróbki cieplno-plastycznej  19
1.4.1. Próba osiowosymetrycznego ściskania  19
1.4.2. Próba ściskania w warunkach zbliżonych do płaskiego stanu odkształcenia  27
1.4.3. Badania plastyczności stali w operacjach obróbki cieplno-plastycznej  28
1.5. Modelowanie mikrostruktur w procesach obróbki cieplno-plastycznej  33
1.6. Metoda symulacji fizycznej procesów obróbki cieplno-plastycznej  36
2. Termomechaniczny model odkształcania próbek stalowych w stanie półciekłym  39
2.1. Model reologiczny stali  42
2.2. Model mechaniczny  43
2.2.1. Pole prędkości odkształcanej stali półciekłej  45
2.2.2. Model naprężeń dla rozwiązania sztywno-plastycznego  51
2.3. Model zmian gęstości  54
2.3.1. Empiryczny model zmiany gęstości metalu  55
2.4. Model zmian temperatury  59
2.4.1. Model zmian temperatury dla ustalonego przepływu ciepła  62
2.4.2. Model zmian temperatury dla nieustalonego przepływu ciepła  66
2.5. Empiryczny model mikrostrukturalny krzepnącej stali  72 
3. Podstawy fizyczne modelu reologicznego oraz identyfikacja zagadnienia w odniesieniu do zastosowań przemysłowych  74
4. Badania właściwości mechanicznych stali w stanie półciekłym z wykorzystaniem symulatora termomechanicznego Gleeble 3800  81
4.1. Materiał i metodyka badań  81
4.2. Temperatury charakterystyczne  83
4.3. Próby rozciągania – wyznaczenie zależności odkształcenie – naprężenie  86
4.4. Próby ściskania  92
5. Komputerowe wspomaganie projektowania procesów odkształcania stali w ekstrawysokich temperaturach  102
5.1. Model reologiczny odkształcania stali w stanie półciekłym  103
5.2. Filtrowanie (wygładzanie) danych doświadczalnych metodą szybkiej transformaty Fouriera (FFT)  104
5.3. Zastosowanie obliczeń odwrotnych oraz procedur optymalizacyjnych do identyfikacji parametrów modelu – wstępna weryfikacja modelu  106
5.4. Symulacje komputerowe oraz końcowa weryfikacja modelu  120
6. Podsumowanie i wnioski  124
Literatura  126
Załącznik 1: Wybrane właściwości fizyczne stali S355  133
Załącznik 2: Wybrane właściwości fizyczne stali S355J2G3So  136

Contents
Price
15.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl