Skip to main content

Banery wysuwane

MYŚLENIE EKOFILOZOFICZNE
Myślenie ekofilozoficzne
Rozwój doktryny

Product category
Nauki humanistyczne » Filozofia
ISBN
978-83-66016-95-8
Publication type
monografia
Format
A5
Binding
miękka
Number of pages
186
Publication date
2019
Description

Książka stanowi zbiór artykułów wcześniej publikowanych w czasopismach zorientowanych proekologicznie, np. "Problemy Ekorozwoju", czy numerach specjalnych innych czasopism naukowych, np. "Dialogue and Universalism", czy również w książkach zbiorowych o profilu ekofilozoficznym. Prace te zostały przygotowane jako poszczególne rozdziały tej publikacji. Ich celem jest przypomnienie myśli zorientowanej na wartość przyrody dla życia człowieka, a następnie idei ekofilozoficznych, uzasadniających takie postawy ludzi, które można określić przyjaznymi naturalnemu środowisku życia człowieka, począwszy od postawy życiowej św. Franciszka z Asyżu aż po współczesną myśl filozoficzną przypisującą przyrodzie jedną z ważnych wartości pomyślnego i godziwego życia człowieka.
Fragment "Wstępu"

Contents

Wstęp  9

Rozdział I
Św. Franciszek z Asyżu jako nestor zasad życia moralnego w relacjach z przyrodą według Tadeusza Garbowskiego  13
1. Uwagi wstępne  13
2. Myśl św. Franciszka a tradycja średniowieczna i nowożytna  16
3. Istotne założenia myśli św. Franciszka  18
4. Hymn do Słońca  20
5. Wpływ myśli filozofa z Asyżu na późniejszą tradycję filozoficzną  22

Rozdział II
Myśl Tadeusza Garbowskiego a współczesne kierunki rozwoju ewolucyjnej myśli filozoficznej  23
1. Uwagi wstępne 23
2. Znaturalizowane koncepcje umysłu – przegląd wybranych stanowisk współczesnych 25
3. Model umysłu Daniela C. Dennetta 28
4. Modele umysłu Johna R. Searle’a 33
5. Model umysłu Antόnio R. Damásio 37
6. Ewolucyjno-behawioralna i komunikacyjna koncepcja umysłu Geoffreya Millera 42
7. Uwagi końcowe 52

Rozdział III
Wiedza w ujęciu realizmu ewolucyjnego Bolesława Józefa Gaweckiego 53
1. Uwagi wstępne 53
2. Pojęcie teorii i jej formy  55
3. Człowiek i jego władze poznawcze 57
4. Refleksja filozoficzna nad przyrodą  63
5. Idea realizmu ewolucyjnego 67
6. Próba rekonstrukcji ewolucyjnej koncepcji wiedzy B.J. Gaweckiego 74
8. Uwagi końcowe 78

Rozdział IV
Przełom ekofilozoficzny w myśleniu według Zdzisławy Piątek 81
1. Uwagi wstępne 81
2. Ekologizm ewolucyjny 83
3. Geneza ekofilozofii w duchu ewolucyjnym 86
4. Ekologizm jako humanizm 90
5. Tradycyjna i nowa etyka 97
6. Przyroda a kultura 102
7. Problem eugeniki w myśleniu Zdzisławy Piątek 111
8. Wizja nowej eugeniki 117
9. Uwagi końcowe 118

Rozdział V
Ekofilozofia i idea zrównoważonego rozwoju w filozofii Henryka Skolimowskiego 119
1. Uwagi wstępne 119
2. Ścieżka myślowa w kierunku ekofilozofii 120
3. Główne problemy najnowszej fazy ekofilozofii Henryka Skolimowskiego 122
4. Idea filozofii kondensującego się światła 123
5. Ludzki umysł i jego kosmiczne korzenie 126
6. Wolność jako radość życia 128
7. Filtry religijne i kondycja duchowa współczesnego człowieka 130
8. Wizja etyki kosmicznej jako etyki uniwersalnej 134
9. Kwestia ekologicznej sprawiedliwości uniwersalnej w wymiarze duchowym 138
10. Ekosprawiedliwość i koncepcja zrównoważonego rozwoju według Skolimowskiego 140
12. Uwagi końcowe 143

Rozdział VI
„Człowiek ekologiczny” a myśl ekofilozoficzna Włodzimierza Tyburskiego 145
1. Uwagi wstępne 145
2. Sytuacja człowieka w społeczeństwie ponowoczesnym 146
3. Specyfika racjonalności proekologicznej 151
4. Aksjologiczne przesłanki świadomości ekologicznej 157
5. Rozwój zrównoważony – program działania „człowieka ekologicznego” 161
6. „Człowiek ekologiczny” a myśl Włodzimierza Tyburskiego 167
7. Uwagi końcowe 170

Zakończenie 173
Bibliografia 179

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl