Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza okładka na brązowym tle
Geological English

Product category
Nauki humanistyczne » Języki obce
ISBN
978-83-7464-254-5
Publication type
podręcznik
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
148
Publication date
2009
Edition
2, uzupelnione
Description

The book is a collection of materials prepared for students of the Faculty of Geology, Geophysics and Environmental Protection of the AGH University of Science and Technology, who, during their studies, take curricular laboratory exercises in the subject of English in geology, conducted exclusively in English. The textbook can be used by students who already have at least intermediate knowledge of English. The author's goal was to equip future AGH graduates with a tool that, in the competitive labor market, in view of Poland's accession to the European Union, will help them find employment in reputable companies, both Polish and foreign. Particular emphasis was placed on familiarizing students with the technical terminology related to their future learned profession, as well as learning the English terminology needed to write a professional resume and conduct a recruitment interview with a potential employer in modern English.


Książka jest zbiorem materiałów przygotowanych dla studentów Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, którzy w czasie studiów odbywają, prowadzone wyłącznie w języku angielskim, programowe ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu język angielski w geologii. Z podręcznika mogą skorzystać studenci, którzy znają już język angielski w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym. Celem autora było wyposażenie przyszłych absolwentów AGH w narzędzie, które na konkurencyjnym rynku pracy, wobec akcesji Polski do Unii Europejskiej, będzie dla nich pomocne w znalezieniu zatrudnienia w renomowanych firmach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Szczególny nacisk położono na zapoznanie studentów z  techniczną terminologią związaną z wykonywaniem w przyszłości wyuczonego zawodu oraz na naukę terminologii angielskiej potrzebnej do napisania profesjonalnego CV i przeprowadzenia z potencjalnym pracodawcą rekrutacyjnej rozmowy kwalifikacyjnej w nowoczesnym języku angielskim.

Contents

Od autora  7
UNIT 1. STATUS AND QUALITY OF DEVELOPING ENGLISH AND COMMUNICATION SKILLS FOR THE MODERN ENGINEER  11
UNIT 2. MY UNIVERSITY 14
UNIT 3. MY FACULTY  21
UNIT 4. MY SPECIALIZATION  27
UNIT 5. EARTH PROCESSES   30
UNIT 6. WHAT IS GEOLOGY?  34
UNIT 7. SCIENTIFIC METHOD USED IN GEOLOGY  39
UNIT 8. MINERALS AND ROCKS  41
UNIT 9. NATURAL RESOURCES  43
UNIT 10. ENVIRONMENTAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE USE OF MINERAL RESOURCES  50
UNIT 11. GEOTOURISM AS A BUSINESS LINE  53
UNIT 12. PLANETARY GEOLOGY  58
UNIT 13. COMPUTER AS A GEOLOGIST’S WORKING TOOL  60
APPENDIX 1. FRAGMENTS OF SELECTED SCIENTIFIC ARTICLES, WRITTEN BY OUR FACULTY’S STAFF MEMBERS  64
APPENDIX 2. ENGLISH-POLISH VOCABULARY  79
APPENDIX 3. POLISH-ENGLISH VOCABULARY  96
APPENDIX 4. HOW TO WRITE A GOOD CV   107
APPENDIX 5. INTERVIEW ADVICE FOR JOB SEEKERS  112
APPENDIX 6. CHOSEN TERMS AND PHRASES USED THROUGHTOUT A JOB INTERVIEW AND CV WRITING  115
APPENDIX 7. CHOSEN TERMS AND PHRASES USED IN ROCK AND MINERAL DESCRIPTION  131
Literatura  147

Contents
Price
21.00
/
5.00€
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl