Skip to main content

Banery wysuwane

Okładka w stalowo-szaro-fioletowej kolorystyce przedstawiająca minerał
Prawidłowości w rozmieszczeniu minerałów kruszcowych w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej

Product category
nauki o Ziemi » geologia
ISBN
978-83-7464-418-1
Publication type
monografia
Format
A4
Binding
miękka
Number of pages
196
Publication date
2011
Edition
1
Description

W pracy przedstawiono najważniejsze minerały kruszcowe występujące w złożu rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej, przy czym najwięcej miejsca poświęcono ich nowym, nieopisywanym dotychczas fazom. Scharakteryzowano ich skład chemiczny oraz asocjacje mineralne, w których zostały stwierdzone. Opisując różnorodność minerałów kruszcowych oraz sposób rozmieszczenia podstawowych minerałów zarówno w profilu pionowym złoża, jak i w poziomie, starano się uzasadnić tezę o powiązaniu mineralizacji kruszcowej z procesami hydrotermalnymi. Uzupełnienie istniejącej bazy danych o wyniki nowych analiz pozwoliło na sporządzenie aktualnych map obrazujących rozmieszczenie tych minerałów w poziomie. Wykonano mapy rozmieszczenia chalkozynu (z digenitem), bornitu, chalkopirytu, kowelinu, tennantytu, galeny, sfalerytu i pirytu (z markasytem) występujących w spągu dolomitu, w łupku miedzionośnym i w stropie piaskowca. Sporządzono też szereg przekrojów o przebiegu zgodnym z siatką współrzędnych kopalnianych oraz przekroje o kierunku SW-NE.

 

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl