Skip to main content

Banery wysuwane

pomarańczowa liternicza okładka seryjna
Modelowanie związków między wielkościami realnymi a pieniężnymi na przykładzie Polski

Product category
nauki ekonomiczne
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
272
Publication date
2007
Edition
pierwsze
Description

Dla teorii ekonomii i polityki ekonomicznej gospodarki rynkowej istotnym problemem jest zagadnienie powiązań wielkości sfery realnej z wielkościami sfery pieniężnej oraz konsekwencje tych powiązań. W praktyce znaczenie ma zarówno wielość i różnorodność powiązań, jak i ich siła. Stwarza to możliwość wykorzystania tych związków i ich siły w decyzjach gospodarczych. I właśnie w pracy autor swoje rozważania w kilkuetapowym ujęciu poświęcił zagadnieniu wykorzystania związków sfery realnej ze sferą finansową dla wyznaczania podstawowych wielkości makroekonomicznych służących projektowaniu efektywnej polityki pieniężnej. Praca składa się z trzech części: teoretycznej, empirycznej oraz części o charakterze implementacyjnym - podsumowującym, nawiązującym do współczesnej polskiej gospodarki.
W części teoretycznej zawarto analityczno-narracyjny opis zależności w gospodarce, stanowiący wstęp do zrozumienia mechanizmów jej funkcjonowania i budowania matematycznych modeli - związków pomiędzy wielkościami sfery pieniężnej i realnej.
W części empirycznej skonkretyzowano te powiązania na drodze analityczno-matematycznej i wykazano ich siłę oraz praktycznie zweryfikowano postawione tezy wynikające z prowadzonych badań zdążających do osiągnięcia zadanego celu pracy.
W części implementacyjnej, do sformułowania pewnych postulatów ukierunkowujących politykę pieniężną, wykazano przydatność zarówno analizy narracyjno-opisowej, jak i formalnej. W pracy skoncentrowano się przede wszystkim na modelowaniu narracyjnym, chociaż przedstawiono także pewne typy modeli matematycznych i graficznych, które mogą je wspierać.
Modelowe ujęcia tych związków oraz ich siły i charakteru stanowiło środek do predykcji wybranych wielkości ekonomicznych. Do realizacji głównego celu rozprawy posłużyła realizacja celów cząstkowych, które można także interpretować jako autonomiczne i one także zostały ujęte na ideowym schemacie ukazującym podstawowy cel. Te cząstkowe cele to:
- modelowe pokazanie podstawowych elementów, instrumentów i zależności w systemie gospodarczym;
- wyodrębnienie na drodze analitycznej zbiorów parametrów dotyczących wielkości sfery pieniężnej i realnej w gospodarce polskiej;
- przeprowadzenie formalnych analiz modelowych - weryfikacja wykorzystywanych modeli oraz sformułowanie wniosków cząstkowych i syntetycznych właściwych dla tego etapu badań;
- weryfikacja i uściślenie związków pomiędzy wielkościami sfery realnej i pieniężnej przy pomocy wybranych metod sztucznej inteligencji - poprzez testowanie oraz predykcję wybranych wielkości;
- próba implementacji przeprowadzonych badań do potrzeb polityki pieniężnej.
W pracy zajęto się badaniami dotyczącymi jedynie polskiej gospodarki. Interesujące jest, jakie zjawiska i mechanizmy, występujące w gospodarce w latach transformacji, wpływają na zależności pomiędzy sektorem finansowym a realnym, jak te zależności wykorzystywane są przez prowadzących politykę pieniężną i jakie są tego następstwa. Tematyka, w proponowanym zakresie, nie jest podejmowana powszechnie w literaturze przedmiotu i dlatego także jest interesująca.


Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl