Skip to main content

Banery wysuwane

po prawej stronie okładki zdjęcie czterech osób skupionych przy laptopie, tło okładki żółto-czarne
Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania

Product category
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
Special categories
nowości
e-ISBN
978-83-67427-27-2
Publication type
monografia
Format
B5
Number of pages
152
Publication date
2023
Edition
elektroniczne
Description

Koła naukowe kuźnią talentów zarządzania to praca zbiorowa studentów i doktorantów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Motywem wiążącym wszystkie artykuły są dwa aspekty: po pierwsze wpisują się one w tematykę szeroko rozumianego zarządzania, po drugie ich autorzy aktywnie działają na rzecz swojej Alma Mater. W pracy znajduje się łącznie jedenaście tekstów powiązanych z węższymi zakresami tematycznymi, takimi jak zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym, finanse, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu, zarządzanie środowiskiem oraz marketing. Wszystkie prace zostały stworzone przez studentów, którzy wykazali się inicjatywą – podjęli się badań naukowych, przeprowadzili analizę wyników i opisali je w formie artykułu. Młodzi naukowcy i badacze są niewątpliwie atutem naszego społeczeństwa, to oni już za moment trafią na rynek pracy. Zachęcamy więc do lektury tych – często pierwszych – artykułów naukowych młodych adeptów nauki.

Część artykułów opublikowanych w niniejszej publikacji została wygłoszona w formie referatów podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Koła Naukowe Kuźnią Talentów Zarządzania”, która odbyła się w dniach 23–25.09.2022 r. w Krakowie z okazji jubileuszu 30-lecia Studenckiego Koła Naukowego Zarządzanie. W publikacji znajdują się także referaty wygłoszone na VII Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, która odbyła się w dniach 17–18.11.2022 r. w Krakowie.

Contents

ZAMIAST WSTĘPU… KILKA SŁÓW O STUDENCKIM KOLE NAUKOWYM ZARZĄDZANIE  7

Magdalena Czernikiewicz, Katarzyna Styk
SYSTEMY ERP JAKO NARZĘDZIE PRACY WSPIERAJĄCE ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM  – WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO PRZEPROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU ANALIZA SMART  17

Szymon Ziaja, Paweł Bogacz
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI RÓŻNYCH STRATEGII UTRZYMANIA RUCHU  37

Bartłomiej Sasuła
ZARZĄDZANIE FINANSAMI OSOBISTYMI W DOBIE INFLACJI  47

Klaudia Soja
RAPORTY NIEFINANSOWE  – ŹRÓDŁO INFORMACJI W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM  55

Olga Świniarska
SPRAWOZDAWCZOŚĆ NIEFINANSOWA SPÓŁEK ENERGETYCZNYCH W POLSCE WEDŁUG STANDARDÓW GRI  65

Katarzyna Styk, Paweł Bogacz
AUTORSKA METODA MAPOWANIA INTERESARIUSZY LOKALNYCH DLA WYBRANEGO PROJEKTU  79

Magdalena Badaczewska, Daria Borowik, Jakub Sinkovic, Zuzanna Łacny, Natalia Kowalska
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POPRZEMYSŁOWEGO BIAŁE MORZA W KRAKOWIE  – ANALIZA I OCENA PROCESU PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  95

Szymon Pelczar
SKAŻENIE ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN. PRACA PRZEGLĄDOWA  111

Olga Świniarska, Katarzyna Styk, Paweł Bogacz
ANALIZA RYNKU SZTUCZNYCH KRUSZYW LEKKICH W POLSCE  125

Sylwia Rusnak
BADANIE PREFERENCJI KONSUMENCKICH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY SENSORYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE CHUSTECZEK HIGIENICZNYCH  139

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl