Skip to main content

Banery wysuwane

brązowo-pomarańczowe tło z granatowymi cząsteczkami
Termodynamika od podstaw do syntezy amoniaku

Product category
Nauki fizyczne » Termodynamika
ISBN
978-83-67427-23-4
Publication type
skrypt
Format
B5, online
Number of pages
54
Publication date
2023
Description

Praktyka dydaktyczna na Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej pokazała, że warto, aby studenci na początku studiów pogłębili zrozumienie drugiej zasady termodynamiki, nauczyli efektywnie posługiwać się takimi pojęciami, jak entropia, entalpia i entalpia swobodna. Niniejsza publikacja poszerza zakres materiału z przedmiotu fizyka II wykładanego na pierwszym roku studiów na uczelniach technicznych, daje wprowadzenie do termodynamiki maszyn przepływowych, takich jak turbina i kocioł, oraz termodynamiki chemicznej na przykładzie termodynamicznego opisu ogniwa paliwowego i syntezy cząsteczki amoniaku. (fragment Wstępu)

Contents

I. Wprowadzenie 7
I.1. Wymagania wstępne 7
I.2. Prosty silnik tłokowy podnoszący żwir 7
I.2.1. Wykonanie obliczeń dla prostego silnika tłokowego podnoszącego żwir 10
I.2.2. Obliczenie sprawności silnika podnoszącego żwir 12
II. Entropia 14
II.1. S – nowa wielkość charakteryzująca stan układu 14
II.2. Zmiana entropii dla odwracalnego, równowagowego procesu izotermicznego 16
II.3. Zmiana entropii gazu doskonałego dla dowolnego odwracalnego, równowagowego procesu 16
II.4. Obraz cyklu w przestrzeni temperatura-entropia, T-S 19
III. Idealny silnik cieplny, czyli jaki? 22
III.1. Mikrosilnik Carnota pomiędzy dwoma zbiornikami ciepła  22
III.1.1. Temperatura równowagi 23
III.1.2. Analiza entropii 25
III.2. Silnik Carnota – jedyny idealny silnik 27
IV. Idealne, odwracalne maszyny przepływowe  28
IV.1. Idealna turbina i sprężarka  28
IV.2. Idealny kocioł i idealna chłodnica  31
IV.3. Cykl Braytona: kocioł, turbina, chłodnica i sprężarka  33
IV.4. Entalpia w nieodwracalnym procesie Joule’a–Thomsona (JT)  34
IV.5. Gaz doskonały i gazy rzeczywiste w doświadczeniu JT  36
IV.6. Paradoks w schładzaniu się gazu doskonałego 36
IV.7. Rozwiązanie paradoksu w schładzaniu się gazu doskonałego 37
V. Termodynamika ogniwa paliwowego 39
V.1. Spalanie wodoru w tlenie w przepływowej komorze spalania 39
V.2. Odwracalna reakcja wodoru z tlenem w przepływowej komorze reakcji 41
V.3. Ogniwo paliwowe 42
VI. Warunek spontanicznego przebiegu reakcji chemicznej  44
VII. Synteza amoniaku 45
VIII. Zakończenie 51

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl