Skip to main content

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
Przemieszczenia poziome w ochronie terenów górniczych

Author
Product category
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-66364-19-6
ISSN
0867-6631
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
208
Publication date
2019
Edition
1
Description

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Contents

Streszczenie  9
Summary  12
Wykaz ważniejszych oznaczeń  15
Wprowadzenie  17
1. Przemieszczenie i deformacja powierzchni terenu  25
1.1. Przemieszczenie punktu materialnego i analogia do przemieszczenia punktu powierzchni terenu  26
1.2. Dotychczasowe możliwości zastosowania wektorów przemieszczeń do wyznaczania deformacji terenu  31
1.3. Odkształcenie odcinkowe jako miara deformacji powierzchni terenu wyznaczana na podstawie wyników pomiarów  33
1.4. Deformacja jako charakterystyka pola przemieszczeń  35
1.5. Odkształcenie powierzchni ciągłej w polu przemieszczeń  37
1.5.1. Odkształcenia kierunkowe i główne  44
1.5.2. Wyznaczanie odkształceń głównych na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych  47
1.5.3. Możliwości wyznaczania powierzchniowego rozkładu odkształceń głównych  49
1.5.4. Funkcje przemieszczeń i odkształceń poziomych w modelu Knothego  51
2. Metodyka pomiaru przemieszczeń na potrzeby wyznaczania charakterystyk deformacyjnych  54
2.1. Geodezyjne metody pomiaru do wyznaczenia przemieszczeń punktów na powierzchni terenu  55
2.1.1. Pomiary hybrydowe  56
2.1.2. Pomiary satelitarne  58
2.2. Geometria sieci pomiarowych stosowanych w pomiarach przemieszczeń  61
2.3. Charakterystyka dokładnościowa metod pomiaru stosowanych do wyznaczania przemieszczeń punktów pomiarowych  67
2.4. Podsumowanie dotyczące metodyki prowadzenia pomiarów przemieszczeń powierzchni terenu  74
3. Pomiar przemieszczeń poziomych jako źródło danych do wyznaczania deformacji powierzchni terenu  80
3.1. Wyznaczanie deformacji powierzchni terenu na podstawie poziomych przemieszczeń punktów sieci kontrolno-pomiarowej  81
3.2. Optymalizacja przestrzennych sieci obserwacyjnych w celu wyznaczania charakterystyk deformacyjnych  84
3.3. Sieć obserwacyjna w rejonie Jaworzna do przestrzennej rejestracji przemieszczeń punktów powierzchni terenu  86
3.3.1. Obserwowane przemieszczenia poziome punktów sieci obserwacyjnej i ich wykorzystanie do wyznaczenia deformacji powierzchni terenu  90
3.3.2. Przemieszczenia poziome punktów rozet uα oraz odkształcenia odcinkowe εd wyznaczone z wyników obserwacji  94
3.3.3. Deformacje powierzchni terenu oraz linii profilowych w strefach U500, U600 i U700  100
3.3.3.1. Deformacja powierzchni terenu w strefie U600  101
3.3.3.2. Deformacja powierzchni terenu w strefie U700  102
3.3.4. Deformacje linii profilowych w strefach U500, U600 i U700  103
3.3.4.1. Linie profilowe w strefie U500  104
3.3.4.2. Odkształcenia linii profilowych w strefie U700  109
3.3.4.3. Odkształcenia linii profilowych w strefie U600  114
3.4. Prognoza i modelowanie przemieszczeń poziomych up w punktach sieci kontrolno-pomiarowej Jaworzno  118
3.4.1. Prognoza przemieszczeń w punktach sieci kontrolno-pomiarowej dla pierwotnego projektu eksploatacji w pokładzie 209 ZG „Sobieski”  118 
3.4.2. Modelowanie przemieszczeń poziomych i wyznaczanie odkształceń poziomych powierzchni terenu  129
3.4.3. Ocena zgodności wartości obserwowanych przemieszczeń poziomych i modelowych według teorii Knothego–Budryka  136
3.4.4. Ocena zgodności wartości obserwowanych odkształceń odcinkowych i modelowych według teorii Knothego–Budryka  145
4. Pomiary przemieszczeń na terenach górniczych polskich kopalń  155
4.1. Przestrzenna sieć obserwacyjna w rejonie Polkowic  156
4.2. Projekt „Mapa przestrzenna miasta Lubin”  162
4.3. Przykłady wyznaczania charakterystyki deformacyjnej na podstawie wektorowego pola przemieszczeń  167
5. Metodyka oceny wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu i obiekty budowlane z wykorzystaniem przemieszczeń poziomych  176
6. Procedura prognozowania deformacji terenu górniczego z uwzględnieniem przemieszczeń poziomych up  182
6.1. Prognoza szczegółowa  184
6.2. Ocena stopnia uszkodzenia obiektów budowlanych na terenach górniczych  186
7. Podsumowanie  188
Literatura  197

Fragments
Contents
Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl