Skip to main content

AGH University Press has existed since 1950, and its activities include publishing lecture materials, university handbooks, science periodicals and non-periodical dissertations and monographs. At present, about 60 books and 13 scientific journals are published yearly.
The items published have been known on the publishing market for their high level of content and editorial skill. They are read mainly by academic researchers, specialists from different fields of industry, and students from different faculties and specialties taught at the University.

Banery wysuwane

okładka czarna z grafiką na bazie logo AGH
Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej

Autor
redaktor naukowy
Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie ochroną środowiska
Nauki ekonomiczne » Zarządzanie w przemyśle
Specjalne kategorie
Nowości
ISBN
978-83-66727-94-6
e-ISBN
978-83-66727-95-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
122
Rok wydania
2022
Opis

Monografia podejmuje szereg zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji w działalności gospodarczej. Autorzy skupiają się zarówno na sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i instytucjach państwowych. Przedstawiają rozwiązania i narzędzia wspierające zarządzanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, metodą lean menagement czy koncepcją lean manufacturing.

Spis treści


Małgorzata Okręglicka
Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty 5

Anna Lemańska-Majdzik
Budowanie relacji z klientem – działania przedsiębiorstw sektora MSP  15

Grzegorz Ginda, Dominika Dawiec
Przegląd narzędzi wieloatrybutowej analizy decyzji do wyboru wariantu inwestycji w miejskiej energetyce cieplnej 27                                                    

Andrzej Łodziński
Podejście wielokryterialne do wspomagania decyzji w warunkach ryzyka 43

Ewa Raczyńska
Lean management czy doskonalenie procesów biznesowych – co wybrać dla ochrony zdrowia? 55

Bartosz Soliński, Elżbieta Omyła
Doskonalenia systemu produkcyjnego mikroprzedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji lean manufacturing 65

Andrzej Marcinkowski, Paweł Haręża
Wpływ na środowisko procesu wstępnego przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu 81

Paweł Ptaszek
Czynniki kształtowania ładu korporacyjnego spółek komunalnych 97

Maciej Schab
Różnorodność organizacyjna a model kontroli zarządczej w średniej wielkości przedsiębiorstwach wytwórczych – tożsamość, kultura organizacyjna, dojrzałość procesowa 109

 

 

 

Price
PLN0.00