Skip to main content

Banery wysuwane

okładka czarna z grafiką na bazie logo AGH
Podejmowanie decyzji w działalności gospodarczej

Author
redaktor naukowy
Product category
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
nauki ekonomiczne » zarządzanie ochroną środowiska
nauki ekonomiczne » zarządzanie w przemyśle
ISBN
978-83-66727-94-6
e-ISBN
978-83-66727-95-3
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
122
Publication date
2022
Description

Monografia podejmuje szereg zagadnień związanych z podejmowaniem decyzji w działalności gospodarczej. Autorzy skupiają się zarówno na sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i instytucjach państwowych. Przedstawiają rozwiązania i narzędzia wspierające zarządzanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, metodą lean menagement czy koncepcją lean manufacturing.

Contents


Małgorzata Okręglicka
Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych w kontekście wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju – wybrane aspekty 5

Anna Lemańska-Majdzik
Budowanie relacji z klientem – działania przedsiębiorstw sektora MSP  15

Grzegorz Ginda, Dominika Dawiec
Przegląd narzędzi wieloatrybutowej analizy decyzji do wyboru wariantu inwestycji w miejskiej energetyce cieplnej 27                                                    

Andrzej Łodziński
Podejście wielokryterialne do wspomagania decyzji w warunkach ryzyka 43

Ewa Raczyńska
Lean management czy doskonalenie procesów biznesowych – co wybrać dla ochrony zdrowia? 55

Bartosz Soliński, Elżbieta Omyła
Doskonalenia systemu produkcyjnego mikroprzedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji lean manufacturing 65

Andrzej Marcinkowski, Paweł Haręża
Wpływ na środowisko procesu wstępnego przygotowania odpadów opakowaniowych do recyklingu 81

Paweł Ptaszek
Czynniki kształtowania ładu korporacyjnego spółek komunalnych 97

Maciej Schab
Różnorodność organizacyjna a model kontroli zarządczej w średniej wielkości przedsiębiorstwach wytwórczych – tożsamość, kultura organizacyjna, dojrzałość procesowa 109

 

 

 

Price
0.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl