Skip to main content

Banery wysuwane

granatowo-szara liternicza okładka
Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych

Product category
nauki prawne » prawo
nauki techniczne » budownictwo
ISBN
978-83-7464-832-5
Publication type
monografia
Format
B5
Binding
miękka
Number of pages
120
Publication date
2015
Description

Celem publikacji jest przedstawienie kwestii organizacyjnych i ekonomicznych związanych z kontraktowaniem realizacji przedsięwzięć budowlanych w ramach istniejącego porządku prawnego. Porządek ten bardzo krótko jest zarysowany w początkowej części pracy. Natomiast kwestie wychodzące poza bazowe uregulowania prawne nie są tu omawiane. Praktyka wskazuje bowiem, że w zakresie szczegółów w obszarze prawa, w wielu przypadkach nie daje się uniknąć obsługi czy porady prawnej. W książce omówiono także szczególne rodzaje umów związanych z realizacją przedsięwzięć budowlanych, takie jak umowy o projekt i budowę, umowy o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym i inne, funkcjonujące w obrębie budownictwa. Podobnie jak w przypadku umów o roboty budowlane, nacisk położony jest na kwestie organizacyjne i ekonomiczne, które w związku z zawarciem określonej umowy stają się istotne.

Contents

Wprowadzenie  7
1. Podstawy prawne  9
2. Sposoby ustalenia ceny umownej  12
2.1. Dwie podstawowe grupy umów  12
2.2. Następstwa przyjętych sposobów ustalenia ceny  13
2.3. Podstawowe odmiany umów zawieranych według zasady niezmiennej ceny (NC)  18
2.4. Zasada zwrotu kosztów (ZK) – dodatkowe informacje  21
2.5. Zestawienie podstawowych zalet i wad NC i ZK dla klienta przedsiębiorstwa budowlanego  21
2.6. Wybór sposobu ustalenia ceny  23
2.7. Modyfikacje zasady ZK  23
2.8. Struktura umowy  29
3. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy o roboty budowlane  31
3.1. Ogólna zasada wyboru sposobu postępowania  31
3.2. Obiektywizacja wyboru wykonawcy  33
3.3. Prekwalifikacja wykonawców robót budowlanych  37
4. Przetarg  39
4.1. Procedura przetargu nieograniczonego  40
4.2. Procedura przetargu ograniczonego  44
4.3. Prezentacja przedsiębiorstwa w ramach postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o roboty budowlane  45
4.4. Strategia przetargowa wykonawcy budowlanego  54
4.5. Zalety i wady przetargu nieograniczonego (PN) i ograniczonego (PO)  59
5. Negocjacje  61
5.1. Przygotowanie się do negocjacji  62
5.2. Prowadzenie negocjacji  65
5.3. Organizacja zespołu negocjującego  67
5.4. Konkurencja a negocjacje  67
5.5. Zalety i wady konkurencji oraz negocjacji  70
6. Przetarg dwustopniowy  71
6.1. Procedura I  71
6.2. Procedura II  73
7. Umowy o projekt i budowę  76
7.1. Wprowadzenie  76
7.2. Wybór umowy o PiB  77
7.3. Przygotowanie dyspozycji klienta  78
7.4. Wybór kontrahenta  79
7.5. Opracowanie i realizacja umowy  80
7.6. Zalety i wady umów o PiB  81
8. Umowy o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym  82
8.1. Ogólna charakterystyka  82
8.2. Obowiązki kontrahenta świadczącego usługę zarządzania  84
8.3. Wybór kontrahenta przyjmującego usługę zarządzania  87
8.4. Proces wyboru kontrahenta przyjmującego usługę zarządzania  88
8.5. Powiązania umowne i operacyjne pomiędzy uczestnikami przedsięwzięcia i ich konsekwencje  89
8.6. Zalety i wady umów o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym  94
9. Umowy o projektowanie i zarządzanie w budownictwie  96
9.1. Wprowadzenie  96
9.2. Kontrahent PiZ  96
9.3. Proces zawierania umowy  99
9.4. Obowiązki kontrahenta PiZ  99
9.5. Zalety i wady umów o projektowanie i zarządzanie  101
10. Umowy o realizację serii obiektów budowlanych  103
10.1. Ogólna charakterystyka koncepcji serial contracting  103
10.2. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy  104
10.3. Umowa pierwsza i kolejne  106
10.4. Zalety i wady umów o realizację serii obiektów budowlanych  106
Zakończenie  108
Literatura  110
Spis rysunków i tabel  113
Załącznik. Przykład umowy według zasady kosztu docelowego  114

Contents
Price
7.00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl