Przejdź do treści

Banery wysuwane

Administrator danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
  2. Administratorem danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, NIP: 675-000-19-23, REGON: 000001577.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w wykonaniu zawartej umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowego jej wykonania: operatorom poczty, kurierom, operatorom płatności.
  5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.