Przejdź do treści

Banery wysuwane

abstrakcyjna okładka w fioletowo-złocistych kolorach
Visual Basic dla aplikacji

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Informatyka
ISBN
83-7464-040-5
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
308
Rok wydania
2006
Wydanie
1
Spis treści

WSTĘP 9

1. ALGORYTMY I SCHEMATY BLOKOWE 11
Paweł Krajewski, Iwona Skalna
1.1. Algorytm 11
1.2. Schemat blokowy 12
1.3. Przykładowe schematy blokowe 14
1.4. Zadania 21

2. PROGRAM VBA 27
Paweł Krajewski, Iwona Skalna
2.1. Rejestracja makra – budowa programu 27
2.2. Edytor Visual Basic 28
2.3. Moduł 30
2.4. Okno kodowe arkusza 31
2.5. Komentarze i łamanie linii 31
2.6. Pierwsze programy 33
2.7. Uruchomienie programu 38
2.8. Zadania 39

3. PODSTAWOWE TYPY DANYCH 41
Rafał Jankowski
3.1. Typy proste 41
3.2. Deklaracja zmiennych i stałych 43
3.3. Polecenie Option Explicit 46
3.4. Wprowadzenie do złożonych typów danych – tablice statyczne 47

4. ZASIĘG, PRZESŁANIANIE ORAZ CZAS ŻYCIA ZMIENNYCH I STAŁYCH 49
Rafał Jankowski
4.1. Zasięg zmiennych i stałych 49
4.2. Przesłanianie 53
4.3. Czas życia zmiennej 55

5. INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA 57
Rafał Jankowski
5.1. Funkcja MsgBox 57
5.2. Funkcja InputBox 62
5.3. Metoda InputBox obiektu Application 64
5.4. Zadania 67

6. KLASA, OBIEKT RANGE 69
Andrzej Osyczka, Iwona Skalna
6.1. Obiekt Range 70
6.2. Własność Range 70
6.3. Własność Cells 73
6.4. Własność Offset 75
6.5. Metoda Union 76
6.6. Metoda Select 77
6.7. Metoda Activate 78
6.8. Własność Resize 79
6.9. Własność CurrentRegion 79
6.10. Metoda Intersect 80
6.11. Metoda Name 81
6.12. Własności Columns i Rows 81
6.13. Zadania 83

7. INSTRUKCJA PRZYPISANIA I WYRAŻENIA ARYTMETYCZNE 85
Rafał Jankowski, Iwona Skalna
7.1. Instrukcja przypisania 85
7.2. Wyrażenia arytmetyczne 87

8. INSTRUKCJE STERUJĄCE 91
Andrzej Osyczka, Rafał Jankowski
8.1. Operatory logiczne 91
8.2. Operatory porównania 93
8.3. Instrukcja If 94
8.4. Instrukcja If Then Else 98
8.5. Instukcja If Then Elself Else 99
8.6. Zadania 101

9. Instrukcja SELECT CASE 103
Rafał Jankowski
9.1. CaseTo 105
9.2. Casels 106
9.3. Łączenie Case, Case To, Case Is 107

10. INSTRUKCJE PĘTLI 111
Iwona Skalna
10.1. Pętla For Next 111
10.2. Pętla For Each Next 121
10.3. Pętla Do .Loop 123
10.4. Porównanie pętli For Next i Do Loop 129
10.5. Sortowanie ciągu elementów 130
10.6. Zadania 132

11. TYPY ZŁOŻONE (STRUKTURALNE) 135
Iwona Skalna
11.1. Tablice 135
11.1.1. Tablice statyczne jednowymiarowe 136
11.1.2. Wielowymiarowe tablice statyczne 139
11.1.3. Tablice dynamiczne 141
11.1.4. Zapamiętanie tablicy w zmiennej typu Variant 144
11.1.5. Zmiana dolnego zakresu indeksów 145
11.1.6. Funkcje działające na tablicach 146
11.2. Typ wyliczeniowy 150
11.2.1. Instrukcja Enum 150
11.3. Pliki 152
11.4. Typ użytkownika 168
11.5. Zadania 171

12. PROCEDURY I FUNKCJE 175
Iwona Skalna
12.1. Procedury 175
12.2. Funkcje 181
12.3. Przekazywanie argumentów 186
12.3.1. Argumenty opcjonalne 188
12.3.2. Argumenty nazwane 189
12.4. Funkcje użytkownika 190
12.5. Automatyczne przeliczanie funkcji użytkownika 193
12.6. Pominięcie wartości zwracanej przez funkcję 195
12.7. Zadania 196

13. OBSŁUGA BŁĘDÓW 199
Iwona Skalna
13.1. Włączenie obsługi błędów 200
13.1.1. Instrukcja On Error 201
13.2. Pisanie procedury obsługi błędów 201
13.3. Wyjście z procedury obsługi 203
13.4. Szukanie procedury obsługi błędów 205
13.5. Wyłączenie obsługi błędów 206
13.6. Obiekty i funkcje związane z obsługą błędów 207
13.6.1. Obiekt Err 207
13.6.2. Funkcja Error 208
13.6.3. Funkcja IsError 209
13.6.4. Instrukcja Error 209
13.7. Wyjątki zdefiniowane przez użytkownika 210
13.7.1. Funkcja CVErr 211
13.8. Symulacja błędów wykonania 212
13.9. Obsługa przerwań użytkownika 213
13.10. Przykłady 215
13.11. Zadania 218

14. WYKONYWANIE PROGRAMU 219
Iwona Skalna
14.1. Błędy składniowe 219
14.2. Wstrzymanie wykonywania programu 220
14.3. Śledzenie przebiegu programu 221
14.4. Okno Watches 223
14.5. Okno Locals 224
14.6. Okno Immediate 225

15. LICZBY PSEUDOLOSOWE 227
Andrzej Osyczka, Paweł Krajewski
15.1. Podstawowe informacje o generatorach hirudina liczb losowych i pseudolosowych 227
15.2. Standardowy generator liczb pseudolosowych 228
15.3. Liczby losowe z zadanego przedziału 231
15.4. Całkowite liczby pseudolosowe z zadanego przedziału [a, b] 233
15.5. Dodatkowe informacje na temat generatorów 233

16. FORMULARZE 235
Andrzej Osyczka, Iwona Skalna
16.1. Wstawienie formularza 235
16.2. Umieszczenie formantów na formularzu 236
16.3. Własności formularza i formantów 239
16.4. Aktywacja formantu na formularzu 241
16.5. Procedury zdarzeń 241
16.6. Przykładowe formularze 244
16.7. Zadania 251

17. FUNKCJE MATEMATYCZNE 253
Paweł Krajewski, Iwona Skalna
17.1. Zadania 259

18. FUNKCJE DATY I CZASU 261
Paweł Krajewski, Iwona Skalna

19. WYRAŻENIA ŁAŃCUCHOWE I FUNKCJE TEKSTOWE 273
Andrzej Osyczka, Rafał Jankowski
19.1. Funkcje tekstowe 274
19.1.1. Funkcje porównania 274
19.1.2. Funkcje formatujące 277
19.1.3. Funkcje konwertujące 280
19.1.4. Funkcje manipulacji 284
19.2. Funkcje powtarzania 290
19.3. Funkcje informacyjne 292

20. FUNKCJE TESTUJĄCE 295
Paweł Krajewski

21. ZADANIA303
Andrzej Osyczka, Rafał Jankowski, Iwona Skalna
 

Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl