Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na okładce urządzenie wiertnicze
Teoretyczne podstawy mechanicznego zwiercania skał w górnictwie odkrywkowym

Autor
Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
Nauki techniczne » Mechanika
ISBN
978-83-7464-466-2
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
294
Rok wydania
2012
Wydanie
1
Opis

Książka stanowi wprowadzenie do zagadnień dotyczących wiercenia otworów w górnictwie odkrywkowym. Zawiera niezbędne wiadomości z zakresu teoretycznych podstaw zwiercania skał narzędziami, a także wytyczne do niektórych ich konstrukcji i stosowania. Opisano metody i sposoby wiercenia otworów strzałowych z podaniem wielu hipotez, często przeciwstawnych, przedstawianych przez różnych autorów, a dotyczących wyjaśnienia danego sposobu zwiercania skały. Szczególną uwagę poświęcono zjawiskom występującym podczas kontaktu narzędzia wiercącego ze skałą. Znajomość tej problematyki jest niezbędna do szerszego i właściwego spojrzenia na sam proces zwiercania skały, a także pomocna przy rozwiązywaniu problemów konstrukcyjnych dotyczących doboru narzędzi odpowiednich do danego sposobu wiercenia otworu. Podano zasadnicze wiadomości o własnościach skał mających znaczący wpływ na przebieg samego procesu zwiercania narzędziami, a także omówiono podstawowe zjawiska niszczenia ich spójności.
Książka jest przeznaczona dla studentów wyższych szkół technicznych, zwłaszcza kierunków mechanika oraz górnictwo i geologia. Może być przydatna inżynierom i technikom pracującym w kopalniach odkrywkowych surowców skalnych, projektantom maszyn wiertniczych oraz pracownikom naukowym prowadzącym badania z zakresu mechaniki zwiercania skał.

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl