Przejdź do treści

Banery wysuwane

STUDIA NAD DOBOREM ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH W WARUNKACH WIERCEŃ W BASENIE POMORSKIM
STUDIA NAD DOBOREM ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH W WARUNKACH WIERCEŃ W BASENIE POMORSKIM

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Wiertnictwo
ISBN
978-83-7464-877-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
232
Rok wydania
2016
Opis

Technologia wykonywania otworów wiertniczych w celu wydobycia gazu niekonwencjonalnego do zaspokajania potrzeb energetycznych jest już znana od kilkunastu lat. Pionierami w tej dziedzinie oraz obecnie największymi dostawcami takiego gazu są Amerykanie oraz Kanadyjczycy. Technologia ta jest jednak dostosowana do warunków geologicznych panujących w tamtych rejonach świata. W Polsce mamy odmienne od amerykańskich warunki geologiczno-złożowe, w których zalegają formacje gazu niekonwencjonalnego. Formacje te udokumentowane zostały na znacznie większych głębokościach, obserwuje się różną zmienność przewiercanych skał nadkładu, wód złożowych itp., co już na wstępie stanowi wyzwanie w zakresie znalezienia odpowiedniej nowej lub/i ulepszonej technologii procesu wiertniczego. W konsekwencji niezbędna wydaje się modernizacja obecnie stosowanych urządzeń wiertniczych oraz opracowanie nowych rozwiązań, zaprojektowanie nowych konstrukcji otworów, technologii wiercenia poszczególnych odcinków otworów, stworzenie innowacyjnych zaczynów cementowych oraz płuczek wiertniczych, a także zagospodarowanie na inne cele wyeksploatowanych odwiertów.

Spis treści
Cena
0,00 zł