Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza seryjna okładka w pomarańczowy kolorze
Położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie uogólnionego zagadnienia dwóch stałych centrów grawitacji

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja inżynieryjna
ISBN
978-83-7464-810-3
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
110
Rok wydania
2015
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Spis wybranych skrótów  13
1. Wprowadzenie  15
2. Uogólnione zagadnienie dwóch stałych centrów grawitacji  17
3. Całkowanie równań ruchu satelitów GNSS w UZDSCG  21
4. Położenie i prędkości satelitów GNSS w układach ECEF i ECI  30
5. Elementy orbity oraz położenie i prędkość satelitów GNSS na podstawie UZDSCG  36
5.1. Obliczenie elementów orbity eulerowskiej na podstawie wektora położenia i prędkości satelity  36
5.2. Obliczenie pozycji i prędkości satelity w zadanej epoce t na podstawie znanych elementów orbity  41
5.3. Elementy orbit eulerowskiej i keplerowskiej na przykładzie satelity GPS  43
5.4. Porównanie zmienności elementów oskulacyjnych orbit eulerowskiej i keplerowskiej na przykładzie satelity systemu GLONASS  47
5.5. Przykłady liczbowe predykcji wektorów stanu satelitów GLONASS  53
6. Wpływ oddziaływania grawitacyjnego Księżyca i Słońca na zmiany położenia i prędkości satelitów GNSS  59
7. Wpływ oddziaływania grawitacyjnego Księżyca i Słońca na zmiany elementów orbity satelitów GNSS  74
7.1. Całki pierwsze i ich zmiany w teorii ruchu keplerowskiego  74
7.2. Równania Gaussa w teorii ruchu keplerowskiego na przykładzie satelitów GPS  84
7.3. Równania Gaussa w UZDSCG  101
8. Uwagi końcowe  104
9. Podsumowanie  108
Literatura  110
Spis rysunków  112
Spis tabel  117
 

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl