Przejdź do treści

Banery wysuwane

MIERNICTWO GÓRNICZE I OCHRONA TERENÓW GÓRNICZYCH W OBECNYCH WARUNKACH WYDOBYCIA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH W POLSCE
MIERNICTWO GÓRNICZE I OCHRONA TERENÓW GÓRNICZYCH W OBECNYCH WARUNKACH WYDOBYCIA ZŁÓŻ SUROWCÓW MINERALNYCH W POLSCE

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-847-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
172
Rok wydania
2016
Opis

Prezentowana monografia jest zbiorem artykułów powstałych na podstawie wygłoszonych na konferencji ?XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych? referatów. Zawarto w niej te artykuły, których tematyka wiąże się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianej problematyki prognozowania deformacji powierzchni terenów górniczych poddanych wpływom eksploatacji górniczej. W tę tematykę wpisują się również zagadnienia oddziaływania eksploatacji górniczej na obiekty budowlane oraz stosowanych metod pomiaru deformacji tych obiektów. Ze względu na aktualność i dużą wagę problemu zamieszczono także artykuł dotyczący prawnych aspektów archiwizacji dokumentacji mierniczo-geologicznej likwidowanych zakładów górniczych.

Spis treści
Cena
0,00 zł