Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza seryjna okładka w pomarańczowy kolorze
Metodyka rozwiązywania problemów stanów awaryjnych górniczych wyciągów szybowych za pomocą innowacyjnych urządzeń zabezpieczających

Dyscyplina
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-66016-75-0
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
198
Rok wydania
2019
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  9
Summary  11
Zestawienie ważniejszych oznaczeń, skrótów i terminów  13
1. Wprowadzenie, cel i zakres tematyczny pracy  17
1.1. Wprowadzenie do tematyki pracy  17
1.2. Cel i zakres pracy  21
1.3. Analiza stanu wiedzy  22
2. Rozwiązania konstrukcyjne urządzeń hamujących  25
2.1. Wprowadzenie  25
2.2. Drewniane prowadniki zgrubione  25
2.3. Pręty przeciągane  28
2.4. Pręty rozciągane 30
2.5. Układ hamujący SELDA  31
2.6. Inne urządzenia hamowania awaryjnego spotykane w świecie  34
2.6.1. Hydrauliczne układy zaciskowe Levelok (EFAS)  34
2.6.2. Urządzenie hamujące Technogrid  35
2.6.3. Układy hamowania magnetycznego  37
2.7. Belki odbojowe i podchwyty samoczynne 37
2.8. Cierne urządzenia hamujące HS2W-2  41
2.8.1. Założenia konstrukcyjne ciernego urządzenia hamującego 41
2.8.2. Konstrukcja hamulca ciernego 41
2.8.3. Ruchome belki odbojowe  44
2.9. Podsumowanie  49
3. Analiza procesu awaryjnego hamowania i określenie parametrów konstrukcyjnych ciernego urządzenia hamującego  50
3.1. Przyjęte założenia i dane wejściowe  50
3.2. Obliczenia wstępne  53
3.3. Algorytm obliczeń hamowania wyciągu szybowego urządzeniem ciernym i ewentualnie dodatkowymi urządzeniami hamującymi  54
3.4. Obliczenia parametrów procesu awaryjnego hamowania wykonane przy wykorzystaniu wielomasowego dyskretnego modelu wyciągu  56 
3.5. Identyfikacja parametrów modelu 60
3.5.1. Moduł sprężystości lin stalowych  60
3.5.2. Współczynnik tłumienia lin nośnych 64
3.5.3. Parametry przyjęte do obliczeń  66
3.6. Wyniki symulacji komputerowych procesu awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych  67
4. Utylitarne badania przemysłowe procesu awaryjnego hamowania w ruchomych belkach odbojowych  72
4.1. Cel i zakres badań  72
4.2. Podstawowe parametry techniczne szybu  72
4.3. Ruchome belki odbojowe w szybie „Bartosz II”  74
4.4. Przygotowanie urządzenia wyciągowego do badań  75
4.5. Wielkości mierzone i zastosowane układy pomiarowe  78
4.6. Technologia badań  84
4.7. Analiza wyników badań przemysłowych  85
5. Ogólne zasady projektowania ruchomych belek odbojowych  88
5.1. Etapy rozwiązywania problemu awaryjnego hamowania górniczego wyciągu szybowego  88
5.2. Uwarunkowania wpływające na konstrukcje ruchomych belek odbojowych  90
5.3. Rozwiązania konstrukcyjne hamulca ciernego  92
5.4. Przepisy górnicze dotyczące urządzeń hamujących na wolnych drogach przejazdu  92
5.5. Wymagania wytrzymałościowe stawiane elementom naczyń wyciągowych  95
6. Rozwiązania konstrukcyjne ruchomych belek odbojowych oraz przystosowanie naczyń wyciągowych do współpracy z tymi belkami  96
6.1. Wprowadzenie  96
6.2. Cierne urządzenia hamujące dla górniczego wyciągu szybowego przedziału klatkowego w szybie SW-1 KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”  96
6.2.1. Opis górniczego wyciągu szybowego przedziału klatkowego w szybie SW-1  96
6.2.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego do awaryjnego hamowania naczyń  99
6.2.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych do nowych urządzeń hamujących  101
6.2.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących  102
6.3. Cierne urządzenia hamujące dla górniczego wyciągu szybowego P-VI KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”  103
6.3.1. Opis górniczego wyciągu szybowego P-VI  103
6.3.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego do awaryjnego hamowania naczyń  105
6.3.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych do nowych urządzeń hamujących  107
6.3.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących  108
6.4. Cierne urządzenia hamujące dla górniczego wyciągu szybowego R-IX KGHM „Polska Miedź” S.A. O/ZG „Rudna”  108
6.4.1. Opis górniczego wyciągu szybowego R-IX  108
6.4.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego do awaryjnego hamowania naczyń  110
6.4.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych do nowych urządzeń hamujących  113
6.4.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących  113
6.5. Cierne urządzenia hamujące dla górniczego wyciągu szybowego B-1 kopalni Kiruna Luossavaara  – Kiirunavaara AB (LKAB)  114
6.5.1. Opis górniczego wyciągu szybowego B-1  114
6.5.2. Opis zastosowanego rozwiązania konstrukcyjnego do awaryjnego hamowania naczyń  117
6.5.3. Dostosowanie naczyń wyciągowych do nowych urządzeń hamujących  120
6.5.4. Uzyskane efekty zastosowania ciernych urządzeń hamujących  120
6.6. Podsumowanie  120
7. Zasady poprawnej eksploatacji ciernych urządzeń hamujących i ruchomych belek odbojowych  121
7.1. Uwagi ogólne  121
7.2. Wykonanie ciernych urządzeń hamujących i ich zabudowa w szybie  121
7.3. Okresowe badania elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących  123
7.4. Eksploatacja i obsługa ciernych urządzeń hamujących  124
7.5. Podsumowanie  125
8. Pomosty bezpieczeństwa w szybach górniczych  126
8.1. Wprowadzenie  126
8.2. Klasyfikacje pomostów  127
8.2.1. Pomosty bezpieczeństwa w postaci półek skalnych  128
8.2.2. Wybrane rozwiązania konstrukcyjne sztucznych pomostów bezpieczeństwa  128
8.3. Ruchomy pomost bezpieczeństwa  – ruchome urządzenie zabezpieczające  133
8.3.1. Koncepcja rozwiązania  133
8.3.2. Założenia i projekt techniczny urządzenia 134
8.3.3. Obliczenia i symulacje  135
8.3.3.1. Założenia wstępne 135
8.3.3.2. Określenie optymalnej masy urządzenia zabezpieczającego  137
8.3.3.3. Oszacowanie całkowitego przemieszczenia części ruchomej urządzenia zabezpieczającego  138
8.3.3.4. Opracowanie ostatecznego rozwiązania konstrukcyjnego pomostu bezpieczeństwa  139
8.3.4. Projekt, wykonanie i montaż pomostu bezpieczeństwa  140
8.4. Podsumowanie  147
9. Wnioski  149
Literatura  153
Dodatek 1. Procedura badawcza nr PB/04. Oznaczanie własności mechanicznych elementów gumowych ciernych urządzeń hamujących  165
Dodatek 2. Instrukcja. Wyznaczanie niepewności pomiarów dla procedury badawczej nr PB/04  171
Dodatek 3. Sprawozdanie z badań  183
Dodatek 4. Dyplom za przyznanie złotego medalu BRUSSELS-EUREKA 2003 na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik w Brukseli w 2003 r.  187
Dodatek 5. Dyplom za przyznanie trzeciej nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcie naukowo-techniczne  191
Dodatek 6. Dyplom Ministra Nauki i Informatyzacji za projekt pod nazwą „Ruchome belki odbojowe do hamowania awaryjnego górniczych wyciągów szybowych” 195

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl