Przejdź do treści

Banery wysuwane

METODA WYZNACZANIA OBSADY W PRZODKACH ŚCIANOWYCH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STOCHASTYCZNEGO CHARAKTERU PROCESU PRODUKCYJNEGO
METODA WYZNACZANIA OBSADY W PRZODKACH ŚCIANOWYCH KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM STOCHASTYCZNEGO CHARAKTERU PROCESU PRODUKCYJNEGO

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-537-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
88
Rok wydania
2012
Opis

Książka z serii "Rozprawy Doktorskie. Monografie"

Monografia skierowana jest do czytelników, których zainteresowania lub praca zawodowa związane są z organizacją produkcji w przemyśle. Może być także pomocna studentom kierunków zarządzanie i inżynieria produkcji wydziałów górniczych, jako lektura uzupełniająca w przedmiotach związanych z organizacją pracy oraz podstawami górnictwa. Praca składa się z siedmiu rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera wprowadzenie w tematykę niniejszej publikacji. W rozdziale drugim przedstawiono wyniki przeglądu literatury w zakresie metod wyznaczania obsady przodków ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Rozdział trzeci dotyczy organizacji procesu produkcyjnego realizowanego w przodku ścianowym oraz zawiera prezentację kryteriów doboru form organizacji robót,pracy i systemu pracy w przodkach ścianowych. Kolejny rozdział to charakterystyka czynników mogących powodować destabilizację czasu trwania cyklu realizowanego w przodku ścianowym. W rozdziale piątym opisano zaproponowaną metodę wyznaczania obsady przodka ścianowego, w szczególności zaproponowano podział procesu produkcyjnego na moduły,następnie wyznaczono funkcje gęstości prawdopodobieństwa czynności cyklu produkcyjnego oraz podano algorytmy wyznaczania obsady w poszczególnych modułach. Rozdział szósty zawiera przykład wyznaczania obsady procesu produkcyjnego realizowanego w technologii dwukierunkowego urabiania kombajnem w konkretnym przodku ścianowym, natomiast rozdział siódmy obejmuje stwierdzenia oraz wnioski końcowe.

Spis treści
Cena
0,00 zł