Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka seryjna na pomarańczowym tle
Krystalograficzne aspekty oddziaływania ferrytu i austenitu w bikryształach i stalach dwufazowych

Autor
Kategoria produktu
Nauki techniczne » Metalurgia
ISBN
978-83-7464-595-9
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
208
Rok wydania
2013
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Wykaz wybranych skrótów i oznaczeń  11
1. Wprowadzenie  13
2. Nierdzewne stale ferrytyczno-austenityczne typu duplex  17
2.1. Ogólna charakterystyka i podstawowe właściwości stali typu duplex  18
2.2. Kształtowanie struktury w stalach typu duplex  22
3. Relacje krystalograficzne między ferrytem i austenitem  31
4. Bikryształy dwufazowe ferryt/austenit  41
4.1. Ogólna charakterystyka bikryształów dwufazowych  42
4.2. Otrzymywanie bikryształów (α/γ) ze stali duplex  43
4.3. Eksperymentalna weryfikacja bikryształów (α/γ)  46
5. Odkształcenie bikryształów (α/γ) ze stali duplex  53
5.1. Krystalograficzne aspekty relaksacji naprężeń wewnętrznych  53
5.2. Warunki zgodności odkształceń na granicach (α/γ)  59
5.3. Orientacje i relacje krystalograficzne w bikryształach (α/γ)  61
5.4. Bikryształy dwufazowe (α/γ) w relacji Kurdjumova–Sachsa  65
5.4.1. Bikryształy częściowo zgodne plastycznie – wariant K-S (1)  65
5.4.2. Bikryształy mikroskopowo niezgodne plastycznie – wariant K-S (2)  71
5.5. Bikryształy dwufazowe (α/γ) w relacji Baina  79
5.5.1. Bikryształy makroskopowo niezgodne plastycznie – wariant Bain (1)  79
5.5.2. Bikryształy makroskopowo zgodne plastycznie – wariant Bain (2)  87
5.6. Podsumowanie badań bikryształów (α/γ) ze stali duplex  94
6. Tekstury ferrytu i austenitu  97
6.1. Opis tekstur walcowania w materiałach o strukturach RSC i RPC  99
6.2. Modele odkształcenia plastycznego i teorie tworzenia się tekstur  106 
7. Odkształcenie stali ferrytyczno-austenitycznych typu duplex  115
7.1. Opis materiałów i metodyka badań stali typu duplex  115
7.1.1. Ogólny opis badanych stali ferrytyczno-austenitycznych  115
7.1.2. Podstawowe cele i metodyka badań  117
7.2. Stal ferrytyczno-austenityczna SAF 2205 typu duplex  118
7.2.1. Mikrostruktura po walcowaniu na gorąco i przesycaniu  119
7.2.2. Tekstury ferrytu i austenitu po obróbce wstępnej  122
7.2.3. Morfologia struktury dwufazowej podczas odkształcenia  125
7.2.4. Tekstury ferrytu i austenitu podczas walcowania na zimno  130
7.2.5. Podsumowanie badań stali SAF 2205  136
7.3. Stal dwufazowa UR52N+ typu super-duplex  140
7.3.1. Wyjściowa morfologia i tekstura po obróbce wstępnej  141
7.3.2. Morfologia i tekstura podczas walcowania na zimno  144
7.3.3. Mikrostruktury ferrytu i austenitu podczas walcowania na zimno  151
7.3.4. Podsumowanie przebiegu odkształcenia w stali super-duplex  160
7.4. Modelowa stal ferrytyczno-austenityczna typu duplex  162
7.4.1. Wyjściowe tekstury i struktura po obróbce wstępnej  163
7.4.2. Tekstury walcowania na zimno  165
7.4.2.1. Tekstury ferrytu i austenitu dla pierwszego wariantu walcowania  165
7.4.2.2. Rozwój tekstur ferrytu i austenitu dla drugiego wariantu walcowania  169
7.4.3. Morfologia i mikrostruktura podczas walcowania na zimno (wariant-2)  174
7.4.4. Podsumowanie przebiegu odkształcenia w stali X1CrNi24-6  188
7.5. Ogólne wnioski wynikające z badań stali ferrytyczno-austenitycznych typu duplex  192
Literatura  195

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl