Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
Kompleksowa ocena stanu geometrycznego obiektów i urządzeń szybowych z zastosowaniem skaningu laserowego

Dyscyplina
nauki techniczne » geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-602-4
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
172
Rok wydania
2013
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
1. Wstęp 13
2. Krótka charakterystyka obiektów i urządzeń związanych z wyciągiem szybowym  16
2.1. Wieże szybowe  16
2.2. Szyby górnicze  21
2.3. Maszyny wyciągowe  23
3. Przegląd stosowanych klasycznych metod inwentaryzacji  26
3.1. Wieże szybowe  26
3.2. Szyby górnicze  28
3.3. Maszyny wyciągowe  33
4. Podstawy teoretyczne skaningu laserowego – 2D i 3D  35
4.1. Informacje ogólne  35
4.2. Wykonywanie pomiarów i opracowań skaningowych 41
5. Aparatura i oprogramowania stosowane w skaningu laserowym  46
5.1. Rodzaje skanerów  46
5.2. Oprogramowanie do opracowania danych skaningowych  50
6. Testy pomiarowe skaningu wież szybowych  51
6.1. Wieża jednozastrzałowa szybu A-V  51
6.2. Wieża dwuzastrzałowa szybu A-I 55
6.3. Możliwość wektorowego modelowania przestrzennego  60
7. Testy pomiarowe w szybach górniczych  64
7.1. Koncepcja I – skaning panoramiczny 3D  67
7.2. Koncepcja II– mobilny skaning profilowy 2D  69
7.2.1 Analiza możliwości wykonywania orientacji na podstawie zabudowy szybowej – modelowanie MES  74
7.3. Weryfikacja koncepcji I – badania w szybie A–V  78 
7.4. Weryfikacja koncepcji II  82
7.4.1. Badania w szybie A-I  83
7.4.2. Badania w szybie A-VI  86
7.4.3. Badania w szybie B-4  88
8. Opracowanie danych pod kątem uzyskania informacji dotyczących geometrii szybu i urządzeń w nim zabudowanych  92
8.1. Pozyskanie informacji o obiektach szybowych na podstawie chmury punktów  93
8.2. Modelowanie obiektu za pomocą siatek TIN i brył podstawowych  95

8.3. Geometria szybu  99
8.4. Wyznaczenie luzów i odstępów prowadniczych  103
8.5. Inwentaryzacja ciągów prowadniczych  105
8.6. Pionowość montażu tubingów  108
8.7. Podsumowanie rozdziału 8  111
9. Wykonanie badań i testów pomiarowych do celów inwentaryzacji urządzeń wyciągowych  114
9.1. Maszyna z kołem pędnym szybu A-VI  115
9.2. Maszyny bębnowe szybu B-1  121
9.3. Maszyny w wieży szybu A-II  127
9.4. Maszyna z kołem pędnym szybu A-V  136
9.5. Podsumowanie  144
10. Porównanie danych uzyskanych ze skaningu z zakresem informacji pozyskiwanych metodami klasycznymi  146
11. Opracowanie technologii kompleksowej inwentaryzacji wyciągu szybowego za pomocą skaningu laserowego  151

11.1. Wieże szybowe  151
11.1.1. Wieże basztowe  151
11.1.2. Wieże zastrzałowe  153
11.2. Szyby górnicze  154
11.2.1. Skaning panoramiczny 3D  155
11.2.2. Mobilny skaning 2D  157
11.3. Maszyny wyciągowe  159
12. Podsumowanie i wnioski końcowe  160
Literatura  162
Aneks 1  165

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl