Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na białym tle kolorowe strzałki skierowane w górę
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wybrane funkcje i zagadnienia

Autor
redaktor naukowy
redaktor naukowy
Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-66364-95-0
Typ publikacji
monografia
Liczba stron
74
Rok wydania
2020
Opis

Rosnąca złożoność procesów zachodzących zarówno w obrębie organizacji, jak i w jej otoczeniu przekłada się na coraz większe zróżnicowanie dostępnych podejść i narzędzi wspierających procesy zarządzania. Dotyczy to tak zasobów ludzkich, jak i kapitału społecznego. Dynamika zmian powoduje, że organizacje są zmuszone do nieustanego rozwoju, w tym także profesjonalizacji działań i myślenia interdyscyplinarnego. Możliwości adaptacyjne są w coraz większym stopniu zależne od umiejętności integrowania wiedzy z zakresu zarządzania, ekonomii, psychologii, socjologii czy prawa, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu współczesnych koncepcjach zarządzania, a przede wszystkim w źródłach inspiracji wielu praktyk stosowanych w organizacjach XXI wieku. Prezentowany zbiór stanowi próbę wyjścia naprzeciw tym trendom. Starano się łączyć refleksję teoretyczną z prezentacją wyników badań empirycznych. W poszczególnych rozdziałach autorzy poruszają takie zagadnienia, jak techniki i narzędzia stosowane przez współczesnych menedżerów, role grupowe i funkcjonowanie zespołów, innowacje w obszarze rekrutacji i selekcji, motywowanie pracowników, czynniki wpływające na efektywność szkoleń i coachingu, istota jednej z metodyk zarządzania projektami i wynikające z niej korzyści czy prezentacja podstawowych założeń outplacementu. Szerokie spektrum zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi powoduje, że pozycja ta może stanowić ciekawe źródło wiedzy zarówno dla studentów różnych kierunków nauk społecznych, jak również praktyków chcących poszerzyć swoje kompetencje i usprawnić procesy zarządzania personelem.

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl