Przejdź do treści

Banery wysuwane

JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
JAKOŚĆ DOSTAWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ZABURZENIA WARTOŚCI SKUTECZNEJ NAPIĘCIA

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Elektrotechnika
ISBN
978-83-7464-566-9
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
596
Rok wydania
2013
Opis

Wyróżnienie w Konkursie na Najlepszą Książkę Techniczną organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (8. Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, Warszawa 22-25 maja 2014 r.).

Monografia koncentruje się na problemach jakości energii elektrycznej związanych z zaburzeniami wartości skutecznej napięcia. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie w tematykę jakości energii elektrycznej w systemach elektroenergetycznych. Rozdział drugi zawiera charakterystykę organizacji normalizacyjnych oraz norm w dziedzinie jakości energii elektrycznej. W rozdziale trzecim podano zasadnicze wiadomości dotyczące zmian wartości skutecznej napięcia, m.in. ich klasyfikacji, przyczyn powstawania, wpływu na elementy sieci elektrycznych oraz odbiorniki, zasad organizacji pomiarów. Rozdział czwarty dotyczy wahań napięcia. Zawiera wiadomości o ich źródłach, skutkach oddziaływania na odbiorniki, koncepcjach pomiarów oraz metodach oceny. Rozdział piąty poświęcony jest zagadnieniom związanym z asymetrią napięć i prądów w różnych układach współczesnych sieci elektrycznych. W rozdziale szóstym skupiono się na najbardziej dokuczliwych dla dużej części współczesnych technologii zaburzeniach wartości skutecznej napięcia, jakimi są zapady napięcia i krótkie przerwy w zasilaniu. Współczesny stan oraz możliwe sposoby poprawy jakości zasilania omówiono w rozdziale siódmym. W ostatnim, ósmym, rozdziale przybliżono zagadnienia regulacji jakości dostawy energii elektrycznej. Przedstawiono różne koncepcje globalnej oceny jakości napięcia.

Książka będzie stanowić bardzo wartościową pozycję wydawniczą dla inżynierów, dyplomantów i doktorantów interesujących się problematyką jakości energii elaktrycznej.

Spis treści
Cena
90,00 zł