Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza okładka na pomarańczowym tle
Fourierowskie metody estymacji widm prążkowych

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Elektrotechnika
ISBN
978-83-7464-395-5
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Liczba stron
200
Rok wydania
2011
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  8
Summary  9
Spis ważniejszych skrótów i oznaczeń  10
Wstęp  13
1. Wprowadzenie  17
1.1. Sformułowanie problemu  19
1.2. Analiza DFT  21
1.3. Okna czasowe  25
1.4. Kryteria porównawcze  29
1.4.1. Błędy systematyczne  30
1.4.2. Wydajność statystyczna  30
1.4.3. Odporność na zakłócenia pomiarowe  31
1.4.4. Wydajność obliczeniowa i struktura obliczeń  32
2. Interpolowane DFT – sygnał sinusoidalny  33
2.1. Okna RVCI – algorytmy klasyczne  35
2.2. Dowolne okna czasowe – nowa metoda  38
2.3. Porównanie metod IpDFT  42
2.3.1. Błędy systematyczne IpDFT – okna RVCI  43
2.3.2. Błędy systematyczne IpDFT – okna niekosinusowe  47
2.3.3. Przykład próbkowania synchronicznego  50 
2.3.4. Zależność błędów systematycznych od czasu obserwacji sygnału  55
2.3.5. Rozdzielczość częstotliwościowa IpDFT  56
2.3.6. Rozdzielczość amplitudowa IpDFT  60
2.3.7. Rozdzielczość częstotliwościowa i amplitudowa IpDFT  62
2.3.8. Wydajność statystyczna  64
2.4. Podsumowanie  72
3. Interpolowane DFT – tłumiony sygnał sinusoidalny  73
3.1. Okna RVCI – uogólnienie metody Agreža  73
3.1.1. Okno prostokątne  74
3.1.2. Okno Hanninga  79
3.1.3. Okna RVCI wyższych rzędów  83
3.2. Okno prostokątne – uogólnienie metod Yoshidy i Bertocco  85
3.2.1. Algorytm Yoshidy  85
3.2.2. Algorytm Bertocco  85
3.2.3. Algorytm Bertocco–Yoshidy – nowa metoda  86
3.3. Porównanie metod IpDFT  91
3.3.1. Błędy systematyczne IpDFT  91
3.3.2. Przykład próbkowania synchronicznego  97
3.3.3. Zależność błędów systematycznych od czasu obserwacji sygnału  101
3.3.4. Rozdzielczość częstotliwościowa i amplitudowa IpDFT  105
3.3.5. Wydajność statystyczna  110
3.4. Podsumowanie  119
4. Metody optymalizacyjne  121
4.1. Optymalizacja w dziedzinie czasu  121
4.2. Optymalizacja w dziedzinie częstotliwości  122
4.2.1. Nowa, uproszczona funkcja kosztu dla sygnałów sinusoidalnych  123
4.2.2. Nowa funkcja kosztu dla tłumionych sygnałów sinusoidalnych  129
4.3. Własności metod optymalizacyjnych  130
4.3.1. Błędy systematyczne  130
4.3.2. Wydajność statystyczna  134 
4.4. Podsumowanie  137
5. Rekursywne obliczanie DFT i IpDFT  138
5.1. Modulowane SDFT  138
5.2. Rekursywne IpDFT  144
5.3. Podsumowanie  148
6. Zakończenie  149
Literatura   152
Dodatki  155
Dodatek A. Wyprowadzenie i implementacja klasycznych metod IpDFT  155
A.1. Okno prostokątne  155
A.2. Okno Hanninga  157
A.3. Okna RVCI wyższych rzędów  160
Dodatek B. Rozdzielczość częstotliwościowa IpDFT  166
Dodatek C. Rozdzielczość amplitudowa IpDFT  172
Dodatek D. Estymacja amplitudy i fazy dla znanej częstotliwości  177
D.1. Estymacja amplitudy i fazy z zastosowaniem transformacji Fouriera  177
D.2. Estymacja amplitudy i fazy w sensie najmniejszych kwadratów  178
Dodatek E. DFT tłumionego sygnału sinusoidalnego  179
Dodatek F. Implementacja algorytmu Agreža, Yoshidy i Bertocco  180
Dodatek G. Estymacja amplitudy i fazy dla znanej częstotliwości i tłumienia  183
G.1. Estymacja amplitudy i fazy z zastosowaniem transformacji Fouriera  183
G.2. Estymacja amplitudy i fazy w sensie najmniejszych kwadratów  184
Dodatek H. Optymalizacyjna estymacja częstotliwości i fazy  185
Dodatek I. Implementacje nowych algorytmów  186

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl