Przejdź do treści

Banery wysuwane

Tytuł na pomarańczowym prostokątnym polu. Tło - rozmyte zdjęcie ciemnego lasu
Emisje biogeniczne lotnych związków organicznych do powietrza
Wskaźniki emisji, metody modelowania

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Ochrona środowiska
Specjalne kategorie
Przecena
ISBN
978-83-7464-682-6
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
132
Rok wydania
2014
Opis

Monografia skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców interesujących się problematyką ochrony środowiska, a w szczególności ochrony powietrza atmosferycznego. Napisana została z myślą o ludziach w sposób zawodowy zajmujących się zagadnieniami modelowania jakości powietrza, pracownikach i studentach wyższych uczelni, a także pracownikach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się zarządzaniem jakością powietrza w skali kraju, regionu, województwa czy miasta.

 

Spis treści

Wykaz oznaczeń  5
Wykaz indeksów  8
Wykaz skrótów  9
Wstęp  13
1. Powietrze atmosferyczne i jego zanieczyszczenia  17
2. Lotne związki organiczne w atmosferze  20
3. Rola BLZO w atmosferze  24
4. Charakterystyka najważniejszych przedstawicieli BLZO  28
4.1. Izoprenoidy  28
4.1.1. Izopren  28
4.1.2. Monoterpeny  29
4.2. Tlenowe lotne związki organiczne  29
5. Mechanizmy powstawania BLZO  31
5.1. Powstawanie izoprenu  31
5.2. Powstawanie monoterpenów  32
5.3. Powstawanie tlenowych LZO  32
6. Czynniki determinujące emisję BLZO  34
6.1. Czynniki genetyczne i biochemiczne  35
6.2. Czynniki środowiskowe (światło, temperatura)  36
6.3. Fenologia roślin  38
6.4. Inne czynniki biotyczne i abiotyczne  39
7. Ośrodki naukowe zajmujące się badaniem emisji BLZO  42
8. Metodyka pomiarów emisji BLZO  45
8.1. Systemy zamknięte (kuwetowe)  46
8.2. Metody mikrometeorologiczne  48
8.2.1. Metoda gradientowa  49
8.2.2. Metoda kowariancji wirów EC  49
8.2.3. Metoda dysjunkcyjnej kowariancji wirów DEC  50
8.2.4. Metoda akumulacji wirów REA  50
8.3. Metody analityczne  52
8.3.1. Spektrometria mas z reakcją przeniesienia protonu PTR-MS  52
8.3.2. Chromatografia gazowa  53
9. Metody modelowania i inwentaryzacji emisji BLZO  55
9.1. Model G93  55
9.2. Model G95  57
9.3. Model opracowany w IMK-IFU – Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)  59
9.4. Model MEGAN  61
9.5. System BEIS  64
9.5.1. Środowisko obliczeniowe SMOKE  68
9.6. System GLOBEIS  68
9.7. Model BIOME  69
9.8. Modele BIM i SIM  70
10. Niepewności w szacowaniu emisji BLZO  72
10.1. Metody Monte Carlo  73
10.2. Metoda LHS  74
11. Modelowanie emisji BLZO na przykładzie Polski  75
12. Źródła pozyskiwania danych wejściowych do modelowania emisji BLZO  79
12.1. Pokrycie i rodzaj użytkowania terenu – system CORINE  79
12.1.1. CORINE Land Cover 2006 (CLC2006)  79
12.1.2. CORINAIR  81
12.1.3. CORINE Biotopes  82
12.2. Gęstość powierzchniowa biomasy  82
12.3. Parametry meteorologiczne  82
12.3.1. Model MM5  83
12.3.2. Model WRF  83
12.3.3. Model MCCM  84
12.3.4. Interfejs GIS/RDBMS modelu MCCM  85
12.4. Wskaźniki emisji BLZO z roślin  85
13. Uwagi końcowe  89
Bibliografia  90
Załączniki  97
Załącznik 1  99
Załącznik 2  128

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl