Przejdź do treści

Banery wysuwane

Na niebiesko-pomarańczowym tle rysunek kopalnianego szybu
Current Ventilation Problems in Hard Coal Mines

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
ISBN
978-83-7464-894-3
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
twarda
Liczba stron
156
Rok wydania
2017
Opis

In the present monograph, various issues related to current ventilations problems in hard coal mines are discussed. The authors' primary objective is to show how numerous technological problems need to be solved in order to guarantee proper ventilation during exploatation of coal seams in the presence of methane emission, hard thermal environment and spontaneous fire risk.
Mining progress and the movement of working areas frequently cause the length of primary intake and return routes to increase, which in turn increases the total resistance of a complex ventilation network. The development of a mine can make it necessary to step up airflow rate in a ventilation network. In complex ventilation networks, the number of downcast shafts is usually greater than that of upcast shafts. The possibility of installing subsurface main fan station at downcast shafts, aimed at increasing primary ventilation capacity in the mine, is discussed among othersin the monograph.


W niniejszej monografii omówiono różne zagadnienia związane z problemami wentylacji w kopalniach węgla kamiennego. Głównym celem autorów jest wykazanie, jak wiele problemów technologicznych musi być rozwiązanych w celu zapewnienia właściwej wentylacji podczas eksploatacji pokładów węgla w obecności emisji metanu, trudnego środowiska cieplnego i zagrożenia pożarem endogenicznym.
Prowadzenie eksploatacji i przemieszczanie się obszarów wydobywczych często powodują, że długość dróg doprowadzania i odprowadzania powietrza wzrasta, co z kolei zwiększa opór zastępczy złożonej sieci wentylacyjnej. Rozwój kopalni może wymagać zwiększenia ilości przepływającego powietrza w sieci wentylacyjnej. W złożonych sieciach wentylacyjnych liczba szybów wdechowych jest zwykle większa niż w przypadku szybów wydechowych. W monografii omówiono między innymi możliwość zainstalowania podziemnej stacji wentylatorów głównego przewietrzania przy szybie wdechowym, która ma na celu zwiększenie zdolności wentylacyjnej kopalni.

Spis treści

Introduction  7
1. Analysis of the impact of connecting a forcing fan to a multiple fan ventilation network of a real-life mine  11
1.1. Introduction and background  11
1.2. Airflow distribution in the ventilation network of a mine: theoretical foundations of the calculations  12
1.3. The impact of adding another forcing fan on primary ventilation capacity in a simple ventilation network with one exhaust fan 14
1.4. P-S copper ore mine – case study  17
1.5. Assumptions and calculations  18
1.6. Analysis of the results  23
1.7. Conclusions  26
References  28

2. Using AGHWEN software to design auxiliary ventilation under the conditions of methane and temperature hazards 29
2.1. Introduction  29
2.2. Characteristics of duct fans  31
2.3. Choosing a duct fan for efficient cooperation with a leaking air duct  32
2.4. The distribution of methane concentration in a heading  33
2.5. Software for designing and calculating parametres of leaking air ducts  39
2.6. A sample design of an air duct and ventilation of a heading  41
2.6.1. Design parametres of headings  41
2.6.2. Project assumptions  42
2.6.3. Analysis of the calculated values  43
2.7. Conclusions  48
References  48

3. State of methane hazard in Polish hard coal mines and methods of its prevention  50
3.1. Introduction  50
3.2. Methane hazard in Polish hard coal mines  50
3.3. Longwall ventilation systems  52
3.4. Systems of longwall methane drainage  54 
3.5. Recommendations for exploitation design process having regards to aerological hazards  56
3.6. Conclusions  58
References  59

4. Measurements of Coalbed Methane Content  60
4.1. Introduction  60
4.2. Review of methods for measurement Coalbed Methane Content  61
4.2.1. Introduction  61
4.2.2. Direct methods  61
4.2.3. Direct methods used in Polish coal mines  63
4.3. Measuring Coalbed Methene Content according to the Polish Standard PN-G-44200:2013-10  64
4.3.1. Introduction  64
4.3.2. Loss of methane connected with collecting coal samples for measurements  67
4.3.3. The procedure of determining Coalbed Methane Content  69
4.4. Measurement uncertainty of Coalbed Methane Content  70
4.4.1. Introduction  70
4.4.2. Analysis of measurement uncertainty of coalbed methane content  71
4.5. AGH-GAZ software for determining the Coalbed Methane Content  73
4.6. Conclusions  76
References  76

5. Current state of utilization of methane from Polish hard coal mines  79
5.1. Introduction  79
5.2. Methane resources in hard coal deposits in Poland  79
5.3. Methods of capturing Coalbed Methane  80
5.4. Methods of methane drainage and their efficiency in Polish coal mines  83
5.5. The current system of supporting the utilization of methane from hard coal mines  87
5.6. Utilizing the captured methane  88
5.7. Conclusions  89
References  90

6. A method for determining the effectiveness of inertisation of self-heating places in the goaf of a longwall in hard coal mines  92
6.1. Introduction  92
6.2. Estimation of inertisation effectiveness  93
6.3. Basic assumptions of computer programmes written to simulate air flow distribution in goaf  94
6.4. Example of using written computer programmes  97
6.5. Conclusions  101
References  102

7. Mine cooling systems in Polish coal mining  103
7.1. Introduction  103
7.2. Factors causing an increase in thermal hazard  103
7.3. Underground refrigeration and mine cooling systems  105
7.3.1. Introduction  105
7.3.2. Local cooling system  106
7.3.3. Group cooling system  106
7.3.4. Central cooling system  106
7.4. Cooling systems in Polish coal mines  110
7.5. Group cooling systems  113
7.6. Conclusions  115
References  116

8. Influence of ventilation and air cooling on thermal regime in the excavation at great depth  117
8.1. Introduction  117
8.2. Parametres of underground excavations on planned level 1290m  118
8.3. Forecast of thermal conditions  119
8.3.1. Assumptions for the forecast without thermal insulation  119
8.3.2. Assumptions for the forecast of air temperature in excavations with thermal insulation of side walls  122
8.4. Results of forecast of thermal conditions in the excavation with thermal insulation of side walls  123
8.5. Results of forecast of thermal conditions in the excavation without thermal insulation  125
8.6. Discussion of results  126
8.7. Conclusions  128
References  128

9. Thermodynamic measurements of a multi-jacket air duct cooler under the conditions of a mine  130
9.1. Introduction  130
9.2. The test method  131
9.3. Measurement results  131
9.4. The model of heat transfer in a multi-jacket air duct cooler  135
9.5. Conclusions  141
References  142

10. Controlling the distribution of cold water in air cooling systems of underground mines  143
10.1. Introduction  143
10.2. Principles for regulating the distribution of cold water in the cooling systems 145
10.3. Regulating the cooling power of air coolers  148
10.4. Requirements concerning control systems 150
10.4.1. System for controlling the flow of cold water through the cooler  150
10.4.2. System for controlling water parametres at the inlet of the district 151
10.4.3. Master control system for controlling the parametres of water in a cooling system  154
10.5. Example of monitoring and controlling the parametres of cold water in a cooling system  154
10.6. Conclusions  155
References  156

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl