Przejdź do treści

Banery wysuwane

Liternicza seryjna okładka w pomarańczowym kolorze
Wybrane metody planowania przepływów produktów przez linie produkcyjne i łańcuchy dostaw

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-7464-830-1
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
320
Rok wydania
2016
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  11
Spis podstawowych oznaczeń  15
Słownik podstawowych terminów  21
Przedmowa  27
1. Wprowadzenie  30
1.1. Przepływy przez linie produkcyjne  32
1.1.1. Uwarunkowania przepływów przez linie produkcyjne  32
1.1.1.1. Konfiguracja linii produkcyjnej i jej elastyczność  32
1.1.1.2. Struktury przepływów, marszruty, systemy przepływowe  36
1.1.1.3. Systemy montażowe  41
1.1.2. Opis zadań dotyczących planowania przepływów produktów przez linie produkcyjne  45
1.1.2.1. Sformułowanie zadania harmonogramowania produkcji i zadań dodatkowych  45
1.1.2.2. Harmonogramy i ich charakterystyki  49
1.2. Przepływy przez łańcuchy dostaw  53
1.2.1. Konfiguracje łańcuchów dostaw i ich elastyczność  54
1.2.2. Planowanie jako składowa procesu zarządzania łańcuchem dostaw  55
1.2.3. Wspomaganie podejmowania decyzji na poziomie taktycznym  57
1.2.3.1. Selekcja dostawców  57
1.2.3.2. Selekcja firm transportowych i środków transportu  58
1.2.4. Opis zadań, dotyczących planowania przepływów produktów przez łańcuchy dostaw  59
1.2.4.1. Sformułowanie zadania harmonogramowania przepływów produktów przez łańcuch dostaw i zadań dodatkowych  59
1.2.4.2. Kryteria i ograniczenia w planowaniu przepływów produktów  61
2. Wybrane metody planowania przepływów produktów – w świetle literatury  64
2.1. Podejście monolityczne a hierarchiczne  64
2.2. Planowanie przepływów przez linie produkcyjne  67
2.3. Planowanie przepływów przez łańcuchy dostaw  71
2.4. Charakterystyka i podstawy matematyczne wybranych metod   79
3. Metody planowania przepływów produktów przez linie produkcyjne  87
3.1. Opis problemu i parametrów  88
3.2. Metody dotyczące linii produkcyjnych bez maszyn równoległych – zastosowanie PC  91
3.2.1. Metody hierarchiczne  91
3.2.2. Metody monolityczne  101
3.3. Metody dotyczące linii produkcyjnych z maszynami równoległymi  113
3.3.1. Metody hierarchiczne – zastosowanie PC  115
3.3.2. Metody monolityczne – zastosowanie PC  131
3.3.3. Przykłady – metody hierarchiczne a metody monolityczne  142
3.3.4. Heurystyki  152
3.3.5. Przykłady zastosowań heurystyk  160
3.4. Metody dotyczące systemów montażowych i wybór sekwencji montażowych  167
3.4.1. Metody hierarchiczne – zastosowanie PC 171
3.4.2. Metody monolityczne – zastosowanie PC  178
3.4.3. Heurystyki  185
3.5. Wyniki eksperymentów obliczeniowych i wnioski  195
4. Metody planowania przepływów produktów przez łańcuchy dostaw  207
4.1. Opis problemu i parametrów  209
4.2. Wstępna selekcja dostawców i firm transportowych  213
4.3. Metoda hierarchiczna – zastosowanie PC  218
4.3.1. Selekcja dostawców  219
4.3.2. Selekcja firm transportowych i środków transportu  224
4.4. Metoda monolityczna – zastosowanie PC  230
4.5. Heurystyki  236
4.5.1. Heurystyka stosowana w przypadku danych partii transportowanych produktów  237
4.5.2. Heurystyka służąca do wyznaczania partii transportowanych produktów  242
4.6. Przykłady  250
4.6.1. Dane i ich wstępna selekcja  251
4.6.2. Podejście hierarchiczne  262
4.6.3. Podejście monolityczne  267
4.6.4. Heurystyka  268
4.7. Wyniki eksperymentów obliczeniowych i wnioski  272
5. Przepływy przez linie produkcyjne i łańcuchy dostaw  278
5.1. Opis problemu i koncepcji jego rozwiązania  279
5.2. Modułowy system planowania przepływów produktów  282
6. Podsumowanie  289
Literatura  297
Wykaz oznaczeń metod  303
Wykaz oznaczeń modeli matematycznych  313

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl