Przejdź do treści

Banery wysuwane

Seryjna okładka w granatowo-niebiesko-pomarańczowej kolorystyce
Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie 2020 - Safety operation of mining transport equipment 2020

Autor
redaktor naukowy
Dyscyplina
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-66364-56-1
Typ publikacji
monografia
Format
A4
Oprawa
miękka
Liczba stron
208
Rok wydania
2020
Wydanie
1
Opis

Niniejsze wydawnictwo jest już drugą monografią z cyklu "Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie - Safety operation of mining transport equipment" wydawaną przez Wydawnictwa AGH w Krakowie. Monografia została przygotowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH w ścisłej współpracy z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach. Wydawnictwo zawiera referaty wygłoszone w ramach XV Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie - Safety operation of mining transport equipment". Ich autorami są pracownicy wyższych uczelni, instytucji naukowo-badawczych, producentów maszyn i urządzeń oraz ich użytkownicy. Wspomniana konferencja odbyła się w dniach 6-8 listopada 2019 roku już po raz piętnasty. Jest ona forum prezentacji osiągnięć technologicznych w zakresie urządzeń transportowych pracujących w zakładach górniczych oraz forum wymiany doświadczeń dotyczących stosowanych technologii i występujących zagrożeń. Omawiane są na niej różne aspekty związane z bezpieczeństwem eksploatacji surowców mineralnych oraz maszyn i urządzeń, a także czynnikami techniczno-ekonomicznymi.

Monografię podzielono na trzy grupy tematyczne: eksploatacja cięgien nośnych w górnictwie, bezpieczeństwo prowadzenia transportu w zakładach górniczych oraz innowacyjne rozwiązania w transporcie szybowym. Do opublikowania zostały wybrane prace na odpowiednim poziomie naukowym o charakterze podstawowym oraz utylitarnym.

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl