Przejdź do treści

Banery wysuwane

BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH
BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE 2019

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Górnictwo
Typ publikacji
monografia
Format
A4
Oprawa
miękka
Liczba stron
150
Rok wydania
2019
Opis

Niniejsze wydawnictwo jest kolejną monografią z cyklu "Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie". Monografia została przygotowana przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH przy ścisłej współpracy z Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach. Wydawnictwo to zawiera wybrane opracowania dotyczące innowacyjnych rozwiązań z zakresu transportu pionowego i poziomowego wygłoszone w ramach XIV Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie - Safety operation of mining transport equipment", która odbyła się w dniach 7-9 listopada 2018 roku już po raz czternasty. Autorami opracowań są pracownicy wyższych uczelni, jednostek naukowo-badawczych, urzędów górniczych, producentów maszyn i urządzeń oraz ich użytkowników, czyli kopalń. Kolejne rozdziały poruszają różne aspekty związane z bezpieczeństwem eksploatacji surowców mineralnych oraz maszyn i urządzeń, a także czynnikami techniczno-ekonomicznymi.

Monografię podzielono na cztery grupy tematyczne: eksploatacja lin w górnictwie, innowacyjne rozwiązania w branży maszyn wyciągowych, bezpieczeństwo prowadzenia transportu w zakładach górniczych oraz nowe trendy i doświadczenia w eksploatacji urządzeń transportowych. Do opublikowania wybrano prace na odpowiednim poziomie naukowym, zarówno o charakterze podstawowym, jak i utylitarnym.

 

Spis treści
Cena
0,00 zł