Przejdź do treści

Banery wysuwane

liternicza seryjna okładka w pomarańczowy kolorze
Segmentacja rynku odbiorców indywidualnych węgla kamiennego w Polsce na potrzeby opracowania efektywnego systemu dystrybucji

Dyscyplina
nauki ekonomiczne
nauki ekonomiczne » zarządzanie w przemyśle
nauki techniczne
nauki techniczne » górnictwo
ISBN
978-83-7464-951-3
ISSN
0867-6631
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
360
Rok wydania
2018
Opis

Wydawnictwa nie prowadzą sprzedaży książek z serii "Rozprawy Monografie". Zainteresowanych prosimy o kontakt z ich autorami.

Spis treści

Streszczenie  7
Summary  9
Indeks symboli i skrótów  11
1. Wprowadzenie  15
2. Marketing w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa  19
2.1. Miejsce i rola marketingu w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa  19
2.2. Marketing relacyjny podstawową metodą zwiększania zysku przedsiębiorstwa  22
3. Segmentacja rynku pierwszym etapem marketingu relacyjnego  24
3.1. Rola i wybór typów segmentacji  26
3.2. Dystrybucja jednym z fundamentalnych elementów strategii marketingowej przedsiębiorstwa  29
4. Rola i stan badań segmentacyjnych na rynku odbiorców indywidualnych w aspekcie sytuacji na polskim rynku węgla kamiennego  37
4.1. Sytuacja na rynku węgla kamiennego w Polsce jako determinanta działań marketingowych przedsiębiorstwa górniczego  37
4.2. Niespójne definiowanie pojęcia „odbiorca indywidualny”  49
4.3. Dotychczasowe badania segmentacyjne w zakresie odbiorców indywidualnych  51
5. Aktualne strategie dystrybucji i logistyki stosowane przez przedsiębiorstwa górnicze z sektora górnictwa węgla kamiennego w stosunku do segmentu odbiorców indywidualnych i marketingowe wyniki ich funkcjonowania  59
5.1. Obecne strategie dystrybucji i logistyki stosowane przez przedsiębiorstwa górnicze  59
5.2. Niewykorzystane możliwości producentów węgla kamiennego wynikające z braku kompleksowej segmentacji rynku oraz z obecnej strategii dystrybucji  61
6. Metodyka segmentacji rynku na potrzeby budowy systemu dystrybucji węgla kamiennego dla odbiorców indywidualnych w Polsce  74
6.1. Założenia metodyczne i definicyjne  74
6.2. Algorytm prowadzenia segmentacji rynku odbiorców indywidualnych  77
6.2.1. Pomiar rynku  78
6.2.1.1. Pomiar wielkości rynku  78
6.2.1.2. Pomiar pojemności rynku  82
6.2.2. Ocena atrakcyjności poszczególnych części rynku  95
6.2.3. Wybór koncepcji obsługi dystrybucyjnej oraz logistycznej poszczególnych części rynku  96
7. Przykład zastosowania proponowanej metody segmentacji rynku odbiorców indywidualnych w Polsce  105
7.1. Wyniki pomiaru rynku odbiorców indywidualnych w Polsce  105
7.1.1. Wyniki pomiaru wielkości rynku  105
7.1.2. Wyniki pomiaru pojemności rynku  121
7.1.2.1. Wyniki pomiaru rocznego zużycia węgla kamiennego  122
7.1.2.2. Analiza cen węgla kamiennego w składach węglowych  149
7.1.2.3. Wyniki pomiaru pojemności ilościowej rynku  151
7.1.2.4. Wyniki pomiaru pojemności wartościowej rynku  184
7.2. Wyniki oceny atrakcyjności poszczególnych części rynku  216
7.3. Wybór koncepcji obsługi dystrybucyjnej oraz logistycznej poszczególnych części rynku  224
8. Podsumowanie i wnioski końcowe  241
Załączniki  265
Załącznik 1  266
Załącznik 2  283
Załącznik 3  300
Załącznik 4  317
Załącznik 5  334
Bibliografia  353

Fragmenty
Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl