Przejdź do treści

Banery wysuwane

motyw drzewa technologicznego na czarnym tle
Proces zarządzania w praktyce

Dyscyplina
nauki ekonomiczne » nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-7464-730-4
Typ publikacji
podręcznik
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
140
Rok wydania
2014
Spis treści

Wstęp  5
I. Organizacja w środowisku gospodarczym  7
Ćwiczenie 1. Mechanizmy determinujące zachowanie przedsiębiorstw jako organizacji komercyjnych  7
Ćwiczenie 2. Próg rentowności przedsiębiorstwa  10
Ćwiczenie 3. Próg rentowności przedsiębiorstwa – przypadek firmy Drewmix s.c.  12
Ćwiczenie 4. Próg rentowności przedsiębiorstwa – przypadek firmy Del Sol sp. z o.o.  15
II. Analiza strategiczna  17
Ćwiczenie 5. Analiza otoczenia organizacji  17
Ćwiczenie 6. Analiza strategiczna – pięć sił Portera  21
Ćwiczenie 7. Strategiczna jednostka biznesu  23
Ćwiczenie 8. Analiza BCG  26
Ćwiczenie 9. Misja organizacji  28
Ćwiczenie 10. Strategiczna współpraca przedsiębiorstw na przykładzie projektu Iridium  31
Ćwiczenie 11. Restrukturyzacja naprawcza – studium przypadku Grupy Kapitałowej Huta Miedziana Góra SA  39
III. Planowanie i kontrola – składowe procesu zarządzania  49
Ćwiczenie 12. Planowanie strategiczne i operacyjne  49
Ćwiczenie 13. Proces zarządzania w przedsiębiorstwie – studium przypadku ZPC Dunajec SA  51
Ćwiczenie 14. Budżetowanie na poziomie przedsiębiorstwa – studium przypadku Stolwar SA  60
Ćwiczenie 15. Budżetowanie na poziomie wydziału – studium przypadku Wydziału Czekolady ZPC Dunajec SA  65
Ćwiczenie 16. Planowanie zatrudnienia na przykładzie Karwia Call  69
Ćwiczenie 17. Proces zarządzania: kontrolowanie – studium przypadku przedsiębiorstwa budowlanego Tombud  71
IV. Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania  73
Ćwiczenie 18. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia  73
Ćwiczenie 19. Projekt schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa  76
Ćwiczenie 20. Zmiany struktur organizacyjnych dużej korporacji międzynarodowej – studium przypadku firmy Jacobs Suchard  78
Ćwiczenie 21. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa FEJK sp. z o.o.  84
Ćwiczenie 22. Organizacja wirtualna  88
Ćwiczenie 23. Organizacja procesowa  91
Ćwiczenie 24. Outsourcing  94
V. Style, techniki motywowania i komunikowania  98
Ćwiczenie 25. Piramida potrzeb  98
Ćwiczenie 26. Narzędzia motywacji  100
Ćwiczenie 27. Racjonalizacja i doskonalenie systemów motywacyjnych na przykładzie FHU Petarda  102
Ćwiczenie 28. Projektowanie i symulacja skutków zmian w zakładowej tabeli płac zasadniczych – studium przypadku Energia SA  105
Ćwiczenie 29. Style kierowania  113
Ćwiczenie 30. Sposoby komunikacji interpersonalnej – część pierwsza  117
Ćwiczenie 31. Sposoby komunikacji interpersonalnej – część druga  119
Ćwiczenie 32. Sposoby komunikacji interpersonalnej – część trzecia  121
Ćwiczenie 33. Role kierownicze  124
VI. Podejmowanie decyzji w organizacji  127
Ćwiczenie 34. Metody podejmowania decyzji – studium przypadku PH Karuza  127
Ćwiczenie 35. Podejmowanie decyzji  129
Ćwiczenie 36. Procesy informacyjne i funkcja kontroli w organizacji na przykładzie przedsiębiorstwa Misiaczek s.c.  131
Ćwiczenie 37. Wybrane metody twórczego myślenia  134
Literatura  137

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl