Przejdź do treści

Banery wysuwane

AUTOMATYZACJA PROCESU GENERALIZACJI WIELOROZDZIELCZEJ BAZY DANYCH
AUTOMATYZACJA PROCESU GENERALIZACJI WIELOROZDZIELCZEJ BAZY DANYCH

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Geodezja i kartografia
ISBN
978-83-7464-672-7
Typ publikacji
monografia
Format
CD
Rok wydania
2013
Wydanie
1
Opis

Monografia wydana na CD
Monografia zawiera wyniki badań zespołu nad automatyzacją operatorów generalizacji cyfrowej dla wielorozdzielczych baz danych (WBD). W projekcie tym przeprowadzono analizę światowego dorobku z zakresu cyfrowej generalizacji kartograficznej z uwzględnieniem przydatności Internetu, systemów informatycznych, w tym struktury bazy danych typu WBD. Wyniki analizy potwierdziły zasadność rozwoju i stosowania standaryzacji, harmonizacji i interoperacyjności w bazach danych typu WBD oraz cyfrowej generalizacji kartograficznej.

Spis treści
Cena
0,00 zł