Przejdź do treści

Banery wysuwane

HEDGINGOWE STRATEGIE OPCYJNE W HANDLU ZAGRANICZNYM
HEDGINGOWE STRATEGIE OPCYJNE W HANDLU ZAGRANICZNYM

Kategoria produktu
Nauki ekonomiczne
Nauki ekonomiczne » Nauki o zarządzaniu
ISBN
978-83-7464-642-0
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
202
Rok wydania
2013
Wydanie
1
Opis

W monografii rozważane jest umiejętne zarządzanie ryzykiem w handlu zagranicznym jako realna szansa poprawy sytuacji podmiotu gospodarczego. Metody zarządzania ryzykiem w podziale na tradycyjne i nowoczesne  (hedgingowe) to główny temat książki. Rekomendowane instrumenty pochodne jako narzędzia hedgingowe zostały omówione zarówno w ujęciu historycznym (autorzy skorzystali z danych statystycznych Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Rozrachunków Międzynarodowych), jak i w ujęciu przyszłościowym, praktycznym w postaci opracowanych na konkretnych przykładach strategii hedgingowych. Przyjęto podział instrumentów pochodnych na te, którymi handel odbywa się w ramach rynku giełdowego i pozagiełdowego.

Spis treści
Cena
0,00 zł