Przejdź do treści

Banery wysuwane

WSPÓŁCZYNNIK MOCY W LINIACH
Współczynnik mocy w liniach zasilających trójfazowe nieliniowe odbiorniki asymetryczne i sposoby poprawy jego wartości

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Elektrotechnika
ISBN
978-83-66364-82-0
e-ISBN
978-83-67427-48-7
Typ publikacji
monografia
Format
B5
Oprawa
miękka
Liczba stron
258
Rok wydania
2021
Opis

Monografia  jest adresowana do specjalistów, słuchaczy studiów doktoranckich, studentów kursów magisterskich pogłębiających swoją wiedzę w obszarze jakości energii elektrycznej i sposobów jej poprawy za pomocą nadążnych urządzeń energoelektronicznych.

Spis treści

Wstęp  7
1. Układy jedno- i trójfazowe – pojęcia podstawowe   9
1.1. Systemy jednofazowe   9
1.2. Systemy wielofazowe   16
1.3. Przekształcenie układu trójfazowego w dwufazowy i odwrotnie   19
1.4. Moce w obwodach wielofazowych 20
1.4.1. Moc pozorna  20
1.4.2. Moc zespolona 22
2. Asymetria obciążenia 27
2.1. Składowe symetryczne 27
2.2. Moc składowych symetrycznych  28
2.3. Moc pulsująca w liniowych układach asymetrycznych niezrównoważonych  31
2.4. Wpływ asymetrii na przekształcanie energii 34
2.5. Symetryzacja prądów trójprzewodowej linii zasilającej odbiorniki asymetryczne 37
2.6. Trójfazowy asymetryczny odbiornik zrównoważony  48
2.7. Kolejność faz a wartość składowej kolejności przeciwnej prądu odbiornika asymetrycznego 50
2.8. Trójfazowe odbiorniki asymetryczne z przewodem neutralnym  53
2.9. Składowe symetryczne niezrównoważonego odbiornika zasilanego trójprzewodowo a wartości skuteczne prądów linii  57
3. Harmoniczne w układach wielofazowych  60
3.1. Harmoniczne prądu w symetrycznych układach trójfazowych 60
3.2 Harmoniczne prądu asymetrycznych trójfazowych odbiorników nieliniowych 62
3.3. Moc w jednofazowych liniach z okresowymi przebiegami odkształconymi 64
3.4. Miary odkształcenia przebiegów sinusoidalnych 66
4. Transformacje układów trójfazowych 69
4.1. Przekształcenie układu trójfazowego bez przewodu neutralnego do dwufazowego układu stacjonarnego przekształcenie Clarke) 69
4.2. Przekształcenie dwufazowego układu stacjonarnego αβ do układu wirującego dq (przekształcenie Parka) 74
4.3. Trójfazowa pętla fazowa  77
4.4. Prądy układu trójfazowego jako wektor wirujący 83
4.5. Regulacja prądów we współrzędnych dq 86
4.6. Regulacja prądów linii sprzęgającej źródło zależne i niezależne 90
5. Moc bierna i prądy bierne  93
5.1. Składowe mocy pozornej według C.I. Budeanu 93
5.1.1. Odbiorniki jednofazowe  93
5.1.2. Odbiorniki wielofazowe  97
5.2. Rozkład prądów fazowych według S. Fryzego 101
5.4. Wpływ obciążenia biernego na napięcie u odbiorcy energii 123
5.5. Współczynnik mocy w linii trójfazowej 125
6. Parametry trójfazowego kompensatora symetryzującego   127
6.1. Wyznaczanie wartości parametrów międzyfazowych elementów kompensatora symetryzującego  127
6.2. Pomiar wartości składowych biernej i czynnej prądu odbiorników trójfazowych  131
6.2.1. Pomiar składowych czynnej i biernej obciążeń jednofazowych   131
6.2.2. Pomiar składowej biernej obciążeń trójfazowych symetrycznych   133
6.2.3. Pomiar składowej czynnej prądu 135
6.2.4. Wpływ harmonicznych prądu na wynik pomiaru składowych 137
6.2.5. Wpływ asymetrii prądów na wynik pomiaru składowej czynnej i biernej prądu  138
6.2.6. Pomiar składowych biernych prądów fazowych obciążeń asymetrycznych   141
7. Nadążne tyrystorowe kompensatory prądu biernego   144
7.1. Trójfazowe kompensatory symetryzujące  144
7.1.1. Wielosekcyjna bateria kondensatorów załączanych łącznikami tyrystorowymi (TSC)  144
7.1.1.1. Załączanie jednofazowej baterii kondensatorów do linii prądu przemiennego  145
7.1.1.2. Kompensator TSC zasilany przez transformator  157
7.1.2. Stała bateria kondensatorów i dławiki z kontrolowanym za pomocą regulatorów tyrystorowych prądem biernym (FC+TCR)  161
7.1.2.1. Jednofazowy tyrystorowy sterownik z obciążeniem indukcyjnym   161
7.1.3. Kompensator (FC+TCR)   165
7.2. Nadążne kompensatory symetryczne  169
7.2.1. Kompensatory z prądami dławików regulowanymi symetrycznie za pomocą regulatorów tyrystorowych   169
7.2.2. Sterowanie nadążnymi symetrycznymi kompensatorami w zamkniętym układzie regulacji   171
7.3. Porównanie nadążnych trójfazowych kompensatorów   173
7.4. Jednofazowe kompensatory nadążne   173
7.5. Kompensator symetryzujący w układzie Steinmetza   176
8. Filtracja harmonicznych  180
8.1. Źródła harmonicznych prądu 180
8.2. Źródła harmonicznych napięcia 182
8.3. Równoległe pasywne filtry harmonicznych prądu  183
8.3.1. Zasada filtracji harmonicznej prądu  183
8.3.2. Dobór parametrów elementów pasywnego filtru równoległego   191
8.4. Równoległe filtry aktywne  194
8.4.1. Równoległy filtr aktywny dla źródła harmonicznych prądu   194
8.4.2. Równoległy filtr aktywny dla źródła harmonicznych napięcia  196
8.5. Szeregowe filtry aktywne  197
8.5.1. Szeregowy filtr aktywny dla źródła harmonicznych prądu 197
8.5.2. Szeregowy filtr aktywny dla źródła harmonicznych napięcia 199
8.6. Różnice pomiędzy równoległym filtrem aktywnym i pasywnym  200
8.7. Struktura układów sterowania równoległymi filtrami aktywnymi   201
8.7.1. Sterowanie równoległym filtrem aktywnym w funkcji chwilowych mocy czynnych i biernych  205
8.7.2. Równoległe filtry aktywne sterowane we współrzędnych dq na podstawie składowych prądów S. Fryzego  209 
8.8. Kompensator STATCOM   219
8.9. Pomiar nieaktywnych składowych prądów faz linii trójfazowej  224
9. Regulator proporcjonalno-rezonansowy (P+R)   229
9.1. Koncepcja regulatora   229
9.2. Synteza regulatora analogowego   232
9.3. Przykłady zastosowania regulatora P+R   236
9.4. Trójfazowy układ regulacji mocy czynnej i biernej   240
10. Dodatek   243
10.1. Jednofazowe obciążenie bierne   243
10.2. Składowa nieaktywna prądu źródła zasilającego impulsowy przekształtnik prądu stałego  248
Literatura  255

Spis treści
Cena
31,50
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl