Przejdź do treści

Banery wysuwane

Tytuł publikacji na różnokolorowym tle w pastelowych odcieniach
Skuteczność filtracji grupy filtrów jednogałęziowych oraz filtru podwójnie nastrojonego

Kategoria produktu
Nauki techniczne » Elektrotechnika
ISBN
978-83-66727-34-2
Typ publikacji
monografia
Format
PDF
Liczba stron
150
Rok wydania
2021
Wydanie
2, poprawione, uzupełnione
Opis

Podstawowym zagadnieniem przy projektowaniu grupy filtrów prostych jest wyznaczenie podziału wartości całkowitej mocy biernej pomiędzy poszczególne gałęzie grupy. Istniejące dotychczas metody podziału narzucały odgórny schemat podziału mocy biernej. Podział ten był uzależniony co najwyżej od rzędu redukowanych harmonicznych a nie uwzględniał indukcyjności zastępczej sieci zasilającej, od której zależy stopień redukcji wskazanych harmonicznych. W wyniku narzuconego schematu podziału mocy biernej, projektant nie miał wpływu na umiejscowienie maksimów charakterystyki impedancyjnej grupy filtrów (częstotliwości rezonansów równoległych), jak również na stopień redukcji harmonicznych. W pracy przedstawiono oprócz metod klasycznych projektowania grupy filtrów także autorską metodę macierzową, w której postawiono problem odwrotnie. Projektant wskazuje, dla jakich częstotliwości mają występować maksima charakterystyki impedancyjnej całej grupy, a podział mocy biernej pomiędzy gałęzie jest wynikiem tego umiejscowienia.

Spis treści

Streszczenie  5
Summary  7
1. Wstęp  9
2. Algorytm świetlika   15
3. Filtr jednogałęziowy  31
4. Metoda macierzowa projektowania grupy filtrów prostych  45
5. Optymalna grupa filtrów prostych 79
6. Filtr podwójnie nastrojony 119
7. Zakończenie 145
Literatura 147

Spis treści
Cena
0,00
In order to arrange international shipping details and cost please contact wydawnictwa@agh.edu.pl